ประโยชน์ 8 ข้อของ GPS ติดตามยานพาหนะ


ด้วยระบบการขนส่ง, กระบวนการหลังบ้าน, การแสดงผล และยานพาหนะสำหรับการสื่อสารรวมเข้าด้วยกันทำให้ระบบติดตาม GPS ช่วยเพิ่มความสามารถพัฒนาระบบโลจิสติกเพื่อช่วยให้คุณสามารถควบคุมและติดตามการเคลื่อนไหวของยานพาหนะและพนักงาน ซอฟต์แวร์ติดตามการขนส่งสมัยใหม่สามารถให้ข้อมูลที่ช่วยยกระดับระบบการจัดการการขนส่งด้วยยานพาหนะ


1. การจัดการกลุ่มยานพาหนะ
ทางออกของธุรกิจ GPS สมัยใหม่ช่วยให้คุณสามารถมีการติดต่อสื่อสารแบบสองทางกับผู้ขับขี่ยานพาหนะของคุณ หากคุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางของยานพาหนะเพียงหนึ่งคันจากทั้งหมด หรือมอบหมายให้รับสินค้าเพิ่มเติมบนเส้นทางเดียวกัน คุณสามารถทำได้ด้วยข้อมูลที่ได้รับมาจากซอฟต์แวร์ติดตามการขนส่ง แอปมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถแจ้งเตือนผู้ขับขี่ที่ไปผิดเส้นทางหรือเตือนเมื่อมีการกระทำที่มิชอบระหว่างการทำงาน
ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้สามารถวางแผนและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถยกเลิกการจัดส่งหรือจัดการเส้นทางใหม่เช่นเดียวกับการตัดสินใจครั้งต่อไปโดยยึดจากตำแหน่งของยานพาหนะเป็นหลัก


2. เพิ่มแหล่งข้อมูล
ระบบ GPS ช่วยเพิ่มความโปร่งใสระหว่างคุณและผู้ขับขี่ ด้วยระบบติดตาม GPS คุณสามารถจับตามองกิจกรรมที่มีแนวโน้มไปสู่ความไม่ซื่อสัตย์ของผู้ขับขี่ ลำดับต่อมา คุณสามารถระบุสาเหตุที่แน่นอนของความล่าช้าในการขนส่งที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความเชื่อถือระหว่างคุณกับผู้ขับขี่ว่าไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์ที่น่าระแวง


3. ผลงานและความปลอดภัยของผู้ขับขี่
พนักงานขับขี่เป็นตำแหน่งที่สำคัญของธุรกิจโลจิสติกและโดยสาร ความปลอดภัยและสุขภาพของพวกเขาจึงเป็นเรื่องสำคัญ เทคโนโลยี GPS ช่วยให้แน่ใจในความปลอดภัยของผู้ขับขี่ผ่านการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ขับ การติดตามอย่างต่อเนื่องช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถขับขี่เร็วเกินกำหนดและมีพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตราย ด้วยเทคโนโลยี GPS คุณสามารถตรวจสอบหาผู้ขับขี่ที่มีความประพฤติและความสามารถในการขับขี่ที่ดีเพื่อมอบรางวัลหรือผลประโยชน์ให้โดยเฉพาะ


4. ประสิทธิภาพที่ไม่เข้ากัน
ระบบ GPS ติดตามยานพาหนะนั้นทำงานอัตโนมัติและมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ในเครื่องมือสื่อสารแบบไร้สายของคุณ ให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว


ไม่จำเป็นต้องมีการทำเอกสารทั้งสำหรับผู้จัดการและผู้ขับขี่ ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาจดจ่อกับเนื้องานของตนมากขึ้น ผู้ขับขี่สามารถทำงานโดยปราศจากความกังวลในเรื่องของผลลัพธ์จากการทำงานหรือการใช้งานเส้นทางที่ตนได้รับมอบหมาย


ในวิธีการนี้ ระบบ GPS จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงศักยภาพที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดจากพนักงานแต่ละคน ด้วยแอป GPS โทรศัพท์มือถือ คุณสามารถรับมือกับความผิดพลาดทางเทคนิคจากการระบุตำแหน่งยานพาหนะที่ใกล้ที่สุดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


5. ลดการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ
โดยปกติ คุณอาจต้องการให้พนักงานในออฟฟิศของคุณจัดทำเอกสารที่เหลือให้เสร็จ แต่ด้วยเทคโนโลยี GPS จะช่วยลดตัวเลขของเอกสารเหล่านี้ให้สามารถจัดระบุได้โดยตรงจากสถานะของยานพาหนะในขณะนั้น


6. การวิเคราะห์และประเมินต้นทุน
คุณสามารถวิเคราะห์ต้นทุนพลังงานสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานและสามารถควบคุมผู้ขับขี่ในการใช้พลังงานสำหรับกิจธุระส่วนตัว จากการติดตามยานพาหนะ คุณสามารถระบุยานพาหนะเก่าที่มีการใช้พลังงานที่มีต้นทุนสูงกว่า และบอกเลิกจ้างผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมไม่สมควรที่อาจนำไปสู่การใช้พลังงานที่มากขึ้นได้


7. ลดความเสี่ยงจากการโจรกรรม
มีเม็ดเงินจำนวนมากไหลเวียนในธุรกิจโลจิสติกและการโดยสาร ในกรณีที่ยานพาหนะซึ่งเป็นสินทรัพย์มีราคาสูงถูกขโมยไป อาจส่งผลให้คุณขาดทุนเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับการสูญเสียชื่อเสียงของธุรกิจ


ระบบ GPS ช่วยในการส่งสัญญาณเตือนในกรณีเช่นนี้ ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที


8. การบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ
การวางแผนที่ถูกต้องช่วยให้คุณสามารถจัดส่งต่อวันได้มากขึ้น นั่นหมายถึงการให้บริการลูกค้าที่รวดเร็วขึ้น และยังช่วยให้คุณสามารถระบุเวลาถึงที่ถูกต้องกับลูกค้าในกรณีที่เกิดเหตุความล่าช้า


ใครบ้างที่ต้องการระบบ GPS ติดตามยานพาหนะ


ระบบติดตามยานพาหนะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจ ระบบเหล่านี้เหมาะสำหรับบริษัทที่ใช้รถยนต์หรือกองยานพาหนะอื่นเป็นตัวขับเคลื่อนธุระกิจ บริษัทในธุรกิจอย่าง การโดยสาร ร้านค้าจัดจำหน่าย อำนวยความสะดวกและอื่นๆ ที่ต้องใช้ยานพาหนะในการขนส่งสินค้าและการบริการล้วนต้องการระบบ GPS ติดตามยานพาหนะเพื่อติดตามการทำงานของพนักงานและกิจกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานและผลประโยชน์ที่จะได้รับ


ข้อสรุป


เทคโนโลยี GPS เป็นเรื่องจำเป็นหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจโดยสารหรือโลจิสติก เทคโนโลยีนี้ช่วยผู้บริโภคโดยตรงให้มีชีวิตที่ง่ายขึ้น ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและติดตามสินทรัพย์ที่มีมูลค่าของคุณ หากคุณต้องการพัฒนาการให้บริการและควบคุมจัดการยานพาหนะให้ได้ผล การติดตั้งเครื่องมือ GPS ติดตามยานพาหนะจะเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ดีที่สุด ไม่มีใครสามารถรับประกันความปลอดภัยสูงสุด แต่คุณสามารถละเว้นจากความเสี่ยงที่ตรวจสอบได้ รวมถึงเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดฝันด้วยความช่วยเหลือของระบบ GPS ติดตาม

Source: https://www.edgefxkits.com/blog/how-the-gps-system-track-your-vehicle

 

https://www.pressreleasepost.com/gps-vehicle-tracking-system-and-some-benefits

 

https://www.peerbits.com/blog/gps-tracking-mobility-solution-for-transportation-and-logistics.html

 

https://medium.com/@gpstrackingsystem/top-benefits-of-gps-vehicle-tracking-system-b057a8f29e0 

 

01-02-geniustracks_com-Tanjaph

ประโยชน์ของระบบ GPS ติดตามยานพาหนะสำหรับธุรกิจโลจิสติกที่มีความต้องการทางโลจิสติก

ประโยชน์ของระบบ GPS ติดตามยานพาหนะสำหรับธุรกิจโลจิสติกที่มีความต้องการทางโลจิสติก

อัตราการใช้งานยานพาหนะในชีวิตประจำวันมีการเพิ่มปริมานขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันความปลอดภัยของยานพาหนะกลับลดลง เห็นได้จากอัตราการโจรกรรมยานพาหนะที่เพิ่มมากขึ้น (บางครั้งยานพาหนะอย่างรถขนส่งไม่ประจำทางจึงเลือกใช้อุปกรณ์ติดตามด้วยเหตุผลทางความปลอดภัย) ด้วยสาเหตุนี้ ตำแหน่งของยานพาหนะจึงควรที่จะสามารถติดตามได้ และเพื่อติดตามตำแหน่งที่ถูกต้องของยานพาหนะ จึงควรใช้ระบบ GPS

 
เมื่อต้องการใช้อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ในปัจจุบันเทคโนโลยีถูกพัฒนาให้ผู้ใช้สามารถติดตามตำแหน่่งระบุการเคลื่อนไหวและสถานะของยานพาหนะได้จากระยะไกล จากการทำงานร่วมกันนของอุปกรณ์ GPS ติดตามพาหนะ และเทคโนโลยีการส่งต่อข้อมูลให้กับลูกค้า


ข้อมูลการติดตามยานพาหนะอาจกลายเป็นข้อมูลที่สำคัญผ่านการใช้การแสดงผลแผนที่ดิจิตอลและเครื่องมือรายงานการจัดการแบบแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์บน PC การติดตามข้อมูลสามารถเก็บรักษาไว้ในอุปกรณ์หรือย้ายเข้าสู่คอมพิวเตอร์ด้วยการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ติดต่อสื่อสารสู่โมเด็ม วิทยุ หรือเครือข่ายเซลลูลาร์โทรศัพท์ท้องถิ่น ข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้แบบเรียลไทม์บนรูปภาพแผนที่หรือในรูปแบบของข้อความซึ่งช่วยในการวิเคราะห์ตามที่ผู้ใช้เลือกและการตั้งค่าระบบ


ระบบ GPS สามารถติดตามยานพาหนะของคุณได้อย่างไร?


มีโครงการอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากที่ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามตำแหน่งของยานพาหนะด้วยระบบที่ใช้ GPS เป็นฐาน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในอินโฟกราฟิคเกี่ยวกับข้อมูลวิธีการที่ระบบ GPS ใช้เพื่อติดตามยานพาหนะของคุณ

ติด GPS รถยนต์, ระบบติดตาม, เครื่อง GPS, GPS รถยนต์

บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด​

23 ถนนมาเจริญ แขวง หนองค้างพลู
เขต หนองแขม กทม. 10160​

sales.geniustracks@gmail.com

เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:30 – 18:00

ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค
ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา

: 086-346-6244
: 086-386-8291

ติดตามเรา​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google
GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ

02-111-7744​