นอกจากติดตามรถหายแล้วระบบ gps ยังทำอะไรได้อีกบ้าง

 

1. การจัดการกลุ่มยานพาหนะ

gps ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขับขี่กับทางต้นสังกัด อย่างบริษัทหรือองค์กร สามารถทราบได้ทันที เมื่อต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทาง ไม่ว่าจะเพียงหนึ่งคันหรือทุกคนที่กำลังใช้งานอยู่ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ อีกทั้งหากมีการมอบหมายเพิ่มเติม เช่น มีจุดที่ต้องรับส่งเพิ่มขึ้นก็สามารถกระทำได้โดยง่ายด้วยระบบอันทันสมัยที่มีให้ รวมถึงสามารถแจ้งเตือนหากผู้ขับขี่มีการออกนอกเส้นทางที่กำหนดได้อีกด้วย นอกจากนี้ ระบบยังช่วยการจัดการเส้นทางใหม่ๆ โดยยึดจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่ หรือสามารถเพิ่มเติมหรือยกเลิกเที่ยวส่งครั้งนั้น ก็สามารถกระทำได้ทันที ลดเวลาในการจัดการและตัดสินใจไปได้มาก

 

2. เพิ่มแหล่งข้อมูล

ด้วยระบบ gps องค์กรหรือเจ้าของกิจการสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้ขับขี่กระทำได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ ไม่ใช่เป็นการจับผิด แต่ด้วยการแข่งขันในปัจจุบัน กิจการสามารถระบุสาเหตุความล่าช้าในการขนส่ง และสามารถตอบลูกค้าได้อย่างมั่นใจหากมีเหตุไม่คาดฝันต่างๆ ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือระหว่างกิจการกับผู้ขับขี่และกิจการกับลูกค้าได้

 

3. ผลงานและความปลอดภัยของผู้ขับขี่

ผู้ขับขี่ หรือคนขับรถเป็นหัวใจหลักอย่างหนึ่งของธุรกิจขนส่งและธุรกิจโดยสาร ดังนั้นความปลอดภัยและพฤติกรรมการขับขี่ของพวกเขาจึงเป็นเรื่องสำคัญ เทคโนโลยี gps สามารถประมวลผลต่างๆ ของผู้ขับขี่ช่วยให้มั่นใจได้ว่า การขับขี่ที่ผ่านมาเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ขับขี่ด้วยความเร็วเท่าใด ออกนอกเส้นทางบ้างหรือไม่ ถ้ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเราสามารถตักเตือนและอ้างอิงจากสิ่งที่ gps ประเมินได้ นอกจากนี้ถ้าทำดีตามมาตรฐานยังสามารถให้รางวัลการขับขี่ที่ดี เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้ขับขี่ในสังกัดคนอื่นได้อีกด้วย

 

4. ทำงานง่ายไม่ซับซ้อน

การทำงานด้วยระบบอัตโนมัติของระบบ gps ด้วยการสื่อสารแบบไร้สาย  ช่วยให้กิจการและผู้ขับขี่ลดการกังวลในการทำงาน มีเวลาจดจ่อกับการทำงานตามหน้าที่ของตน และสามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงศักยภาพที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุด

 

5. ลดเวลาลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

การเก็บข้อมูลต่างๆ ของระบบ gps เป็นไปแบบอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่ต้องมีการจ้างพนักงานมาคอยเก็บสถิติ สามารถเรียกได้ทุกเวลาตามต้องการ ตอบสนองโลกยุคที่ไม่ต้องการใช้เอกสารได้เป็นอย่างดี

 

6. การวิเคราะห์และประเมินต้นทุน

ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ต้นทุนพลังงาน เช่น น้ำมันที่ใช้ไป อีกทั้งยังบอกได้ว่า ผู้ขับขี่ที่เกี่ยวข้องกับใช้พลังงานสำหรับกิจธุระส่วนตัวมากน้อยเพียงใด มีพฤติกรรมในการขับขี่ที่เหมาะสมหรือไม่  และยังสามารถวิเคราะห์ได้อีกว่า ยานพาหนะคัดใดมีการใช้พลังงานสูงเกินกำหนด ควรซ่อมแซมหรือปลดระวาง  เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์

 

7. ลดความเสี่ยงจากการโจรกรรม

หากยานพาหนะออกนอกเส้นทางโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือมีการหยุดอยู่กับที่โดยไม่ได้รับการแจ้งเตือน เป็นไปได้ว่าอาจมีการโจรกรรมหรือปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ทำให้ผู้ควบคุมการขับขี่แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าของกิจการช่วยตัดสินใจได้ทันท่วงที

 

8. การบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ

ระบบ gps ช่วยวิเคราะห์และวางแผนการทำงานได้ นำมาซึ่งการให้บริการลูกค้าที่รวดเร็วขึ้น สามารถตอบคำถามลูกค้า และระบุเวลาที่สินค้าจะถึงมือได้ หากเกิดสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

 

ใครบ้างที่ต้องการระบบ GPS ติดตามยานพาหนะ

 

เจ้าของธุรกิจประเภทขนส่ง ธุรกิจรถโดยสาร ร้านค้าจัดจำหน่าย ธุรกิจอำนวยความสะดวก กองงานราชการ ที่ต้องการพัฒนาการให้บริการและควบคุมจัดการยานพาหนะให้ได้ผล รวมไปถึงเจ้าของรถยนต์ที่รักและห่วงใยทรัพย์สินอันมีค่าของตนสามารถ ติดตั้ง gps ติดตามรถได้ทุกคัน

 

แหล่งที่มา:

https://www.edgefxkits.com/blog/how-the-gps-system-track-your-vehicle

https://www.pressreleasepost.com/gps-vehicle-tracking-system-and-some-benefits

https://www.peerbits.com/blog/gps-tracking-mobility-solution-for-transportation-and-logistics.html

https://medium.com/@gpstrackingsystem/top-benefits-of-gps-vehicle-tracking-system-b057a8f29e0 

01-02-geniustracks_com-Tanjaph

ประโยชน์ของระบบ GPS ติดตามยานพาหนะสำหรับธุรกิจโลจิสติก

ประโยชน์ของระบบ GPS ติดตามยานพาหนะสำหรับธุรกิจโลจิสติกที่มีความต้องการทางโลจิสติก

อัตราของยานพาหนะบนถนนหนทางมีเพิ่มขึ้นทุกวัน แม้ว่าความปลอดภัยพื้นฐานที่รถสมัยใหม่มีมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจะสูงขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่เพียงพอ เพราะส่วนใหญ่จะอยู่ในรถที่มีราคาแพง หรือเป็นอุปกรณ์เสริมที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมาก คนส่วนมากจึงมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไป เพราะเหตุผลด้านปัจจัยเป็นหลัก โดยเฉพาะเรื่องระบบป้องกันการโจรกรรม อย่างสัญญาณกันขโมยหรือระบบ gps ที่เจ้าของรถจะต้องติดตั้งเอาเอง

 

ปัญหารถถูกขโมยเพิ่มขึ้นตามปริมาณรถ

เมื่อรถมีราคาสูงขึ้น ปัญหาการโจรกรรมหรือเรียกว่าขโมยรถ ก็ย่อมสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว เพราะอู่ทุกวันนี้สามารถแยกชิ้นส่วนของรถได้แทบทุกอย่าง อีกทั้งยังมีใบสั่งรถบางรุ่นบางสี จากประเทศเพื่อนบ้านเป็นพิเศษ ทำให้เจ้าของรถต้องกุมขมับกับปัญหารถหายมานักต่อนัก อีกทั้งการติดตามยังเป็นเรื่องยาก เรียกได้ว่า “หายไปอย่างไร้ร่องรอย” ได้จริงๆ

 

ติดตั้ง gps ติดตามรถ ดีอย่างไร

ปัจจุบันธุรกิจขนส่ง ส่วนใหญ่จะมีการ ติดตั้ง gps ติดตามรถ กันทุกคันอยู่แล้ว เพราะนอกจากจะป้องกันปัญหาการโจรกรรม ยังสามารถติดตาม gps tracking ติดรถ ได้ ทำให้เจ้าของธุรกิจรู้ถึงการเคลื่อนไหว และยังสามารถรู้เส้นทางที่รถกำลังไปว่าถูกต้องตามเป้าหมายหรือไม่ อีกทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลหลากหลายอย่างบันทึกเป็นสถิติไว้เรียกดูภายหลังได้อีกด้วย เมื่อมีคำถามจากลูกค้า หรือต้องการตรวจสอบ สามารถเรียกข้อมูลต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ การทำงานของระบบ gps สามารถอธิบายได้ง่ายๆ ด้วยภาพอินโฟกราฟฟิคนี้

ติด GPS รถยนต์, ระบบติดตาม, เครื่อง GPS, GPS รถยนต์

บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด​

23 ถนนมาเจริญ แขวง หนองค้างพลู
เขต หนองแขม กทม. 10160​

เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:30 – 18:00

Call Office

 

ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค

 

ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

Call center Click!

 

ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค

 

ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา

GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ