ผลการติดตั้งมืออาชีพ

GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย
GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย
GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย
GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย
GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย
GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย
GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย

รายงานผลการทำงาน

ตอบโจทย์ รถเช่า , รถเซลล์ 
 

GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย

เล็กมาก ไม่มีเสาสัญญาณ ซ่อนง่าย 
ประหยัดไฟรถยนต์ ใช้พลังงานต่ำ 
ตรวจจับการสตาร์ทเครื่องยนต์

ติดตั้งง่ายถอดเข้า-ออกได้เอง
เน้นการเปลี่ยนสลับรถย้ายคันบ่อย (เซลล์เข้า-ออก)

ตอบโจทย์ รถยนต์ส่วนบุคคล

เล็กบางไม่มีเสาสัญญาณซ่อนง่าย
ประหยัดไฟรถยนต์ใช้พลังงานต่ำ
ตรวจจับการสตาร์ทเครื่องยนต์
ติดตั้งง่ายถอดเข้า - ออกได้เอง
เน้นการเปลี่ยนสลับรถย้ายคันบ่อย (เซลล์เข้า - ออก)

GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย

ทำงานได้ต่อเนื่อง 3 ชั่วโมงแม้ไม่มีแบตเตอรี่รถ
เก็บข้อมูลต่อเนื่อง 3 วัน แม้อยู่จุดอับสัญญาณมือถือ
สั่งดับเครื่องยนต์ (อุปกรณ์เสริม)
ฟังเสียงสนทนา (อุปกรณ์เสริม)

ประโยชน์ต่อองค์กร

ป้องกันพนักงานขับรถออกนอกเส้นทาง

รู้จุดจอดจุดแวะจุดพักอย่างละเอียด

แจ้งเวลาสินค้าถึงลูกค้าได้อย่างแม่นยำ

คำนวณค่าใช้จ่ายระยะทางในการส่งของให้ลูกค้า

GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย

รู้ระยะทางการวิ่งงานประเมินค่าใช้จ่ายน้ำมัน

เซ็นยืนยันสินค้าถึงมือลูกค้าผ่านมือถือ

พนักงานใหม่รู้เส้นทางลูกค้าเก่าได้ง่ายขึ้น

GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย

รู้ระยะทางการวิ่งงานประเมินค่าใช้จ่ายน้ำมัน

 

เซ็นยืนยันสินค้าถึงมือลูกค้าผ่านมือถือ

 

พนักงานใหม่รู้เส้นทางลูกค้าเก่าได้ง่ายขึ้น

ป้องกันพนักงานขับรถออกนอกเส้นทาง

 

รู้จุดจอดจุดแวะจุดพักอย่างละเอียด

 

แจ้งเวลาสินค้าถึงลูกค้าได้อย่างแม่นยำ

 

คำนวณค่าใช้จ่ายระยะทางในการส่งของให้ลูกค้า

ติดตั้งง่ายถอดเข้า-ออกได้เอง

 

เน้นการเปลี่ยนสลับรถย้ายคันบ่อย (เซลล์เข้า-ออก)

เล็กบางไม่มีเสาสัญญาณซ่อนง่าย

 

ประหยัดไฟรถยนต์ใช้พลังงานต่ำ

 

ตรวจจับการสตาร์ทเครื่องยนต์

 

ติดตั้งง่ายถอดเข้า - ออกได้เอง

 

เน้นการเปลี่ยนสลับรถย้ายคันบ่อย (เซลล์เข้า - ออก)

ทำงานได้ต่อเนื่อง 3 ชั่วโมงแม้ไม่มีแบตเตอรี่รถ

 

เก็บข้อมูลต่อเนื่อง 3 วัน แม้อยู่จุดอับสัญญาณมือถือ

 

สั่งดับเครื่องยนต์ (อุปกรณ์เสริม)

 

ฟังเสียงสนทนา (อุปกรณ์เสริม)

$  ราคาเพียง 6,000-7,900​ บาท

GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย

GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ​

Genius Tracks ผู้จัดจำหน่าย เครื่อง GPS ติดตามรถ, GPS Tracker เครื่องติดตามรถ สำหรับรถยนต์, รถเซลล์, รถวิ่งร่วม ระบบ จีพีเอสติดรถ จีพีเอสติดตามรถ อุปกรณ์ติดตามรถ ที่สามารถช่วยให้คุณค้นหาตำแหน่งรถของคุณได้ตลอดเวลา เครื่อง GPS รถยนต์, GPS กันรถหาย ของเราเป็น GPS Tracker ที่มีคุณภาพสูง แต่ด้วยราคาที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ จึงทำให้มีผู้ใช้จำนวนมากมายที่เลือกใช้ ระบบ GPS ติดตามรถ ของเรา

 

จีพีเอสติดรถ ของ Genius Tracks เป็นระบบแบบ GPS Real time สามารถเป็น เครื่อง GPS ติดตามรถหาย ได้เป็นอย่างดี คุณสามารถมั่นใจ อุ่นใจได้ มั่นใจในการใช้ เครื่องติดตามรถ, จีพีเอสติดตามรถ กับเรา การันตีด้วยจำนวนผู้ใช้บริการที่มีอย่างมากมาย ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้ จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถ กับเรา Genius Tracks

 

Genius Tracks  มีบริการ ติดตั้ง GPS, GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker เพราะเราเป็น บริษัท GPS ผู้เชี่ยวชาญด้าน จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย สินค้าทุกชิ้นของ Genius Tracks มีประกัน เพราะเรากล้ารับประกันใน เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, อุปกรณ์ติดตามรถ, ระบบติดตามรถ ของเรา

GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ,

จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ​

บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด​

23 ถนนมาเจริญ แขวง หนองค้างพลู
เขต หนองแขม กทม. 10160​

sales.geniustracks@gmail.com

เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:30 – 18:00

ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค
ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา

: 086-346-6244
: 086-386-8291

ติดตามเรา​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

02-111-7744​