GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย
GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย
GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย
GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย
GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย
GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย
GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย

รายงานผลการทำงาน ระบบ GPS ติดตามรถ 

ตอบโจทย์ ระบบติดตั้ง GPS รถเช่า ,รถเซลล์ 
 

GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย

เล็กมาก ไม่มีเสาสัญญาณ ซ่อนง่าย 
ประหยัดไฟรถยนต์ ใช้พลังงานต่ำ 
ตรวจจับการสตาร์ทเครื่องยนต์

ติดตั้ง GPS ง่ายถอดเข้า-ออกได้เอง
เน้นการเปลี่ยนสลับรถย้ายคันบ่อย (เซลล์เข้า-ออก)

เล็กบางไม่มีเสาสัญญาณซ่อนง่าย
ประหยัดไฟรถยนต์ใช้พลังงานต่ำ
ตรวจจับการสตาร์ทเครื่องยนต์
ติดตั้งง่ายถอดเข้า - ออกได้เอง
เน้นการเปลี่ยนสลับรถย้ายคันบ่อย (เซลล์เข้า - ออก)

GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย

ทำงานได้ต่อเนื่อง 3 ชั่วโมงแม้ไม่มีแบตเตอรี่รถ
เก็บข้อมูลต่อเนื่อง 3 วัน แม้อยู่จุดอับสัญญาณมือถือ
สั่งดับเครื่องยนต์ (อุปกรณ์เสริม)
ฟังเสียงสนทนา (อุปกรณ์เสริม)

ประโยชน์ต่อองค์กร

ป้องกันพนักงานขับรถออกนอกเส้นทาง

รู้จุดจอดจุดแวะจุดพักอย่างละเอียด

แจ้งเวลาสินค้าถึงลูกค้าได้อย่างแม่นยำ

คำนวณค่าใช้จ่ายระยะทางในการส่งของให้ลูกค้า

GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย

รู้ระยะทางการวิ่งงานประเมินค่าใช้จ่ายน้ำมัน

เซ็นยืนยันสินค้าถึงมือลูกค้าผ่านมือถือ

พนักงานใหม่รู้เส้นทางลูกค้าเก่าได้ง่ายขึ้น

GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย

รู้ระยะทางการวิ่งงานประเมินค่าใช้จ่ายน้ำมัน

 

เซ็นยืนยันสินค้าถึงมือลูกค้าผ่านมือถือ

 

พนักงานใหม่รู้เส้นทางลูกค้าเก่าได้ง่ายขึ้น

ป้องกันพนักงานขับรถออกนอกเส้นทาง

 

รู้จุดจอดจุดแวะจุดพักอย่างละเอียด

 

แจ้งเวลาสินค้าถึงลูกค้าได้อย่างแม่นยำ

 

คำนวณค่าใช้จ่ายระยะทางในการส่งของให้ลูกค้า

ติดตั้งง่ายถอดเข้า-ออกได้เอง

 

เน้นการเปลี่ยนสลับรถย้ายคันบ่อย (เซลล์เข้า-ออก)

เล็กบางไม่มีเสาสัญญาณซ่อนง่าย

 

ประหยัดไฟรถยนต์ใช้พลังงานต่ำ

 

ตรวจจับการสตาร์ทเครื่องยนต์

 

ติดตั้งง่ายถอดเข้า - ออกได้เอง

 

เน้นการเปลี่ยนสลับรถย้ายคันบ่อย (เซลล์เข้า - ออก)

ทำงานได้ต่อเนื่อง 3 ชั่วโมงแม้ไม่มีแบตเตอรี่รถ

 

เก็บข้อมูลต่อเนื่อง 3 วัน แม้อยู่จุดอับสัญญาณมือถือ

 

สั่งดับเครื่องยนต์ (อุปกรณ์เสริม)

 

ฟังเสียงสนทนา (อุปกรณ์เสริม)

$  ราคาเพียง 6,000-7,900​ บาท

GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ, จีพีเอสติดตามรถ, เครื่องติดตามรถ, GPS Tracker, จีพีเอสติดรถ, GPS ติดตามรถหาย, ระบบติดตาม, GPS รถยนต์, GPS ติดตาม, Genius Tracks, ระบบติดตามรถ, ติดตามรถ, เครื่องจีพีเอส, เครื่อง GPS ติดตามรถ, ติดตามรถยนต์ GPS, บริษัท GPS, อุปกรณ์ติดตามรถ, จีพีเอสรถยนต์, ระบบ GPS ติดตามรถ, GPS กันรถหาย

ติด GPS รถยนต์, ระบบติดตาม, เครื่อง GPS, GPS รถยนต์

บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด​

23 ถนนมาเจริญ แขวง หนองค้างพลู
เขต หนองแขม กทม. 10160​

เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:30 – 18:00

Call Office

 

ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค

 

ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

Call center Click!

 

ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค

 

ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา

GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ