gps กรมการ ขนส่ง ทางบก กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศให้รถโดยสารสาธารณะ

gps กรมการ ขนส่ง ทางบก

gps กรมการ ขนส่ง ทางบก การเริ่มใช้ GPS อย่างจริงจัง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศให้รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปที่จดทะเบียนใหม่ต้องติดตั้ง GPS ทุกคันพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถเพื่อติดตาม – กำกับพฤติกรรมการขับรถ มุ่งยกระดับความปลอดภัยทางถนนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง โดยอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนายสนิท พรหมวงษ์ เปิดเผยว่าจากสถิติอุบัติเหตุรถโดยสาร และรถบรรทุกพบว่าเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ และการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ

gps กรมการ ขนส่ง ทางบก

 

จีพีเอสไอแอม คือ ผู้ให้บริการ ระบบติดตามรถยนต์ และการจัดการขนส่ง ด้วย GPS แบบ Realtime Online ด้วยประสบการณ์กว่า 13 ปีในตลาด เราคือผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมติดตั้ง ให้บริการ และดูแลด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่ประจำตามสาขาทุกภูมิภาคทั่วไทย บริการฉับไว ถึงสถานที่  

ระบบติดตามรถ และจัดการขนส่ง ที่มีการพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้ ตลอดเวลา พร้อมผู้ใช้บริการกว่า 45,000 คัน ในปัจจุบันยืนยัน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่าย ในการขนส่ง ได้จริงกว่า 10-30%

โปรแกรมติดตามรถยนต์ หรือ Tracking Systems จะทำหน้าที่เป็นตัวกลาง แปลงข้อมูลที่ได้รับจากเครื่อง GPS Tracker แต่ละเครื่องมาประมวลผล เป็นข้อมูลของตัวรถ ให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูได้ เช่น ตำแหน่งปัจจุบัน เส้นทางการวิ่งย้อนหลัง ความเร็วที่ใช้ สถานะเครื่องยนต์ ระดับน้ำมัน ฯลฯ และยังสามารถส่งแจ้งเตือนผู้ใช้ ให้ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ เช่น รถมีการติดเครื่อง วิ่งออกนอกพื้นที่ ตัวเครื่องไม่ได้รับไฟ หรือถูกถอดเสา ฯลฯ ผ่านทางหน้าระบบ, Line, Email หรือ SMS ได้

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การเลือกซื้อเครืองติดตามรถ GPS Tracker จะมองแค่ราคาของตัวเครื่อง อย่างเดียวไม่ได้ ผู้ใช้ควรคำนึงถึงโปรแกรม Tracking System ที่ผู้ให้บริการแต่ละราย นำมาใช้ร่วมกันด้วย

Tracker Systems จาก จีพีเอสไอแอม

จัดได้ว่าเป็นระบบติดตามที่ทำงานได้ดี เป็นอันดับต้นๆของประเทศ ด้วยFunctions การทำงานที่ครบครัน สามารถตอบสนองความต้องการ ของธุรกิจได้ทุกประเภท มีProgrammersที่จะแก้ไข เพิ่มเติมFuncitonsใหม่ๆ เพื่อตอบสนองกับความต้องการในอนาคต ได้ตลอดเวลา

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS) และ กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึก ข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)

 เอกสารดาวน์โหลด

การดำเนินการและการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

ประกาศกรม การขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่อง บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ประกาศกรม การขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ ในการขนส่ง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ประกาศกรม การขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่อง บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ประกาศกรม การขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้ง เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ประกาศกรม การขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถสำหรับ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (รถสองชั้น) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558

ประกาศกรม การขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้ง เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีบทบาท เข้ามาช่วยเหลือมนุษย์อำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ทำให้ช่วยลดความยุ่งยาก ความไม่ปลอดภัย หรือช่วยลดระยะเวลาลงได้ เทคโนโลยีก็ยังจะถูกพัฒนาและถูกนำมาใช้ในการกำหนดกำเกณฑ์ของสังคมมากขึ้นเรื่อย ๆ

ยกตัวอย่างเช่น การใช้โทรศัพท์มือถือของผู้คนในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนระบบหน้าจอเป็นระบบ Touch Screen และยังมีฟังก์ชั่นเสริมต่าง ๆ อาทิ กล้องถ่ายรูป การรับรองเครือข่ายระบบที่เปลี่ยนจาก 2G เป็น 3G และฟังก์ชั่นเสริมอีกมากมายที่จะเข้ามามีส่วนเป็นตัวช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ปัจจุบันนี้แม้แต่ในระบบราชการก็ยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในเรื่องของการทำงานให้มีระบบระเบียบมากยิ่ง

 

ทั้งนี้ที่ผ่านมาเทคโนโลยี GPS เป็นเครื่องมือที่บทบาทในการช่วยผู้ประกอบการในทางธุรกิจมามากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการคำนวณระยะทางที่รถวิ่ง การคำนวณน้ำมันเชื่อเพลิง หรือแม้แต่การติดตามตำแหน่งของรถด้วยเช่นกัน ซึ่งเหตุนี้ทำให้กรมการขนส่งทางบกเห็นได้ถึงความสำคัญของระบบ GPS ที่จะสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารในระบบการขนส่ง ซึ่งบริหารโดยกรมการขนส่งทางบกควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการข้อมูลของภาคประกอบการ

 

เพื่อตอบโจทย์ปัจจัยทางด้านการจราจรตลอดจนปัจจัยทางด้านความปลอดภัยโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการประชาชนเป็นที่ตั้ง รวมถึงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศชาติในภาพรวม ซึ่งสามารถทำการตรวจสอบยานพาหนะได้มากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีระบบ GPS มาช่วยทุ่นแรง

ทางกรมการขนส่งทางบกจึงได้มีการประกาศ

เรื่องการกำหนดคุณลักษณะของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS) และกำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

 

ดังนั้นกรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดทำโครงการ “มั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS” เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้ากับศูนย์บริการจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกแบบเรียลไทม์ เช่น ข้อมูลการใช้ความเร็ว ชั่วโมงการขับขี่ และตำแหน่งพิกัดของรถ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถติดตามพฤติกรรม ผู้ขับรถ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารการขนส่งทางบกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ทั้งนี้มีการกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู้ (ยกเว้น รถสองแถว, รถหมวด 4 และรถหมวด 1 ภูมิภาค) รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไปต้องไปติดตั้ง GPS ที่มีคุณลักษณะและระบบการทำงานตามประกาศกรมฯ ทุกคัน ในส่วนของรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันดังกล่าวต้องดำเนินการติดตั้ง เชื่อมโยงข้อมูล หรือแก้ไขเครื่องบันทึกข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถดำเนินการต่ออายุทะเบียนรถได้

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 25 มกราคม 2559 กรมการขนส่งทางบก กำหนดระยะเวลาดำเนินการของรถแต่ละประเภทตามความเหมาะสม เพื่อให้เจ้าของรถ และผู้ประกอบการขนส่งมีเวลาในการเตรียมการเชื่อมโยงข้อมูล แก้ไขและติดตั้ง GPS ให้เป็นไปตามที่กรมฯ กำหนด ดังนี้ รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริการจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบกภายใน ปี 2559

และสำหรับรถโดยสารสาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้ง GPS ในส่วนของรถโดยสารสองชั้นกำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2559 ส่วนรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆ จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ครบถ้วนภายในรอบปีภาษี 2560 ส่วนรถลากจูงกำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2560 รถบรรทุกสาธารณะภายในรอบปีภาษี 2561 และรถบรรทุกส่วนบุคคลให้ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบปีภาษี 2562

 

โครงการ “มั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS” จึงเป็นโค

งการสมัยใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกันโดยนำข้อมูลการเดินทางมาวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึกประเมินผลทางด้านวิชาการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน

ซึ่งสามารถนำข้อมูลมายกระดับมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อสร้างมาตรฐานของผู้ขับขี่และเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้รถได้มากยิ่งขึ้น และอาจจะนำไปสู่เป้าหมายที่สำคัญก็คือการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถสาธารณะและยังเป็นประโยชน์การบริหารจัดการการเดินรถ พร้อมลดต้นทุนการขนส่ง และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

ทั้งนี้จากการประกาศของกรมการขนส่งทางบกทำให้ผู้ประกอบการและหลากหลายภาคส่วนเริ่มตื่นตัวและมองถึงเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีระบบ GPS ที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการเดินรถ ทำให้แต่ละหน่วยงานเริ่มทำการติดตั้งระบบ GPS ไว้กับรถเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอีกประการหนึ่ง

ประชาชนที่ใช้รถโดยสารสาธารณะมีความรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหากรถที่ตนเองโดยสารนั้นมีการติดตั้งระบบ GPS เพราะเสมือนกับว่าการเดินทางมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยให้ผู้ใช้ด้วย ซึ่งปัจจุบันหากสังเกตให้ดีรถขนส่ง หรือแม้กระทั่งรถโดยสารสาธารณะมักจะมีสติ๊กเกอร์กำกับอยู่ท้ายรถว่า “รถคันนี้ควบคุมด้วยระบบ GPS” ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนมั่นใจ ได้ถึงความปลอดภัยของรถคันดังกล่าวเพิ่มมากยิ่งขึ้น

สนใจติดต่อแอดไลน์ @GeniusGTS

   บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด​

 

23 ถนนมาเจริญ แขวง หนองค้างพลู
เขต หนองแขม กทม. 10160​

 

เวลาทำการ จันทร์ – เสาร์
08:30 – 18:00

Email    :  sales.geniustracks@gmail.com

Call Office             : 02-111-7744

ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค  : 082-416-6442

ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา    : 086-386-8291
บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด​

23 ถนนมาเจริญ แขวง หนองค้างพลู เขต หนองแขม กทม. 10160​

เวลาทำการ จันทร์ – เสาร์ 08:30 – 18:00

Email    :  sales.geniustracks@gmail.com
Call Office             : 02-111-7744
ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค   : 082-416-6442
ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา    : 086-386-8291