- รถขนส่งผู้โดยสารทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง

- รถบรรทุกตั้งแต่ 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น ขึ้นไป ทั้งในส่วนไม่ประจำทางและการขนส่งส่วนบุคคล

• เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถจะต้องมีความคาดเคลื่อนในแนวราบไม่เกิน 20 เมตร จำนวนชั่วโมงการขับรถมีค่าความละเอียดไม่เกิน 1 นาที วันเวลาที่บันทึก ชื่อ-นามสกุลของผู้ขับขี่ หรือเลขที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถที่ได้จากระบบบ่งชี้ผู้ขับรถ มีลักษณะการทำงานของเครื่องเป็นแบบ Real-time

• มีระบบบันทึกการใช้งานของรถไว้ที่เครื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

• มีระบบบ่งชี้ผู้ขับขี่รถและสามารถที่มีสัญญาณเตือนในกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่ยืนยันตัวตนก่อนขับขี่รถ หากยังไม่มีการยืนยันตัวผู้ขับขี่

• จะต้องมีระบบแจ้งการปลดล็อกหรือถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

• เครื่องบันทึกข้อมูลต้องทำงานตลอดเวลาที่เครื่องยนต์ทำงานหรือรถเคลื่อนที่

 

จะเห็นได้ว่าจากข้อมูลเบื้องต้นตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกที่ได้ระบุมานั้น ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์จะต้องรู้ก่อนที่จะไปติดตั้งระบบ GPS Tracking ดังนั้นควรเลือกบริษัทที่รับติดตั้งระบบ GPS Tracking ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก และมีวิธีใช้อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับกฎระเบียบมากที่สุด ซึ่งหากไปติดตั้งโดยที่ระบบไม่รองรับกับวิธีใช้งานของกรมการขนส่งทางบก ก็จะเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ รวมถึงเสียเวลาในการไปติดตั้งอีกด้วย

 

#GeniusGPS #GPS กรมขนส่ง #ระบบGPSสำหรับLogistic #GPSอัจฉริยะ #ระบบGPSครบวงจร #บริการGPSรถขนส่ง #ระบบLogisticอัจฉริยะ #ติด GPS รถยนต์ #GPS ติดรถกันรถหาย

คุณลักษณะ GPS ของกรมขนส่งทางบก ที่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ต้องรู้!

คุณลักษณะ GPS ของกรมขนส่งทางบก ที่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ต้องรู้!

สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องรู้เกี่ยวกับระบบ GPS Tracking ก่อนที่จะติดตั้งก็คือ การปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงระบบ GPS Tracking จะต้องมีวิธีใช้ตรงตามที่กฎหมายกำหนดในเบื้องต้นด้วย

 

• รถที่มีคุณลักษณะต่อไปนี้ ต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking

ติด GPS รถยนต์, ระบบติดตาม, เครื่อง GPS, GPS รถยนต์

บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด​

23 ถนนมาเจริญ แขวง หนองค้างพลู
เขต หนองแขม กทม. 10160​

เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:30 – 18:00

Call Office

 

ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค

 

ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

Call center Click!

 

ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค

 

ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา

GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ