แนะนำจุดที่เหมาะติดตั้ง GPS Tracking บนรถขนส่งสินค้า

แนะนำจุดที่เหมาะติดตั้ง GPS Tracking บนรถขนส่งสินค้า

ข้อกำหนดในการติดตั้งระบบ GPS Tracking ของกรมการขนส่งทางบกนั้น มิได้เจาะจงว่าจะต้องติดตั้งที่ใด แต่ให้ติดตั้งบนรถซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่าย พร้อมกับติดเครื่องหมายรับรองจากกรมการขนส่งทางบกไว้ที่เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินรถ หรือบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ หรือภายในห้องผู้ขับรถ ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน 

 

จะเห็นว่าจากข้อกำหนดดังกล่าว ระบบ GPS Tracking ติดรถ และเครื่องบันทึกข้อมูลสามารถติดตั้งในห้องโดยสารได้ และจะต้องมีเครื่องรับรองจากกรมการขนส่งทางบกติดไว้ใกล้ ๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเน้นบังคับใช้กับผู้ขับขี่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ว่ามีเอกสารใบอนุญาตขับขี่ตรงตามที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่ เครื่องหมายรับรองมีรายละเอียดข้อมูลบันทึกครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งมีรายละเอียดที่ควรทราบ ดังนี้

 

• หมายเลขการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

• ชนิดและแบบของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

• หมายเลขของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

• เลขทะเบียนรถและหมายเลขคัสซีของรถที่ติดตั้ง

• ชื่อผู้ให้บริการระบบติดตามรถ

• เครื่องหมายการรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายประกาศ

 

นอกจากนี้จะต้องมีระบบยืนยันตัวตนของผู้ขับขี่ก่อนที่จะขับรถ สัญญาณเตือนหากเครื่องยนต์มีการทำงานโดยที่ผู้ยืนยันตัวตนไม่ผ่านระบบ โดยสัญญาณเตือนต้องทำงานไม่ต่ำกว่า 10 นาที หรือจนกระทั่งเครื่องยนต์หยุด หรือมีการยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง อีกทั้งมีระบบป้องกันมิให้เครื่องยนต์ทำงานหรือรถเคลื่อนที่ หากผู้ขับขี่มิได้แสดงตนผ่านระบบยืนยันตัวตนนี้ รวบถึงระบบต้องมีตัวป้องกันและบันทึกข้อมูลการถอดหรือปลดเครื่อง GPS Tracking หรือเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

 

สำหรับจุดติดตั้ง แม้ว่ากรมการขนส่งทางบกจะไม่กำหนดเฉพาะเจาะจง แต่ก็ควรเลือกจุดติดตั้งภายในห้องโดยสาร บริเวณคอนโซลด้านหน้าที่นั่งผู้โดยสาร เพื่อจะได้ไม่เกะกะหรือขวางการทำงานของพนักงานขับรถนั่นเอง

 

ติด GPS รถยนต์, ระบบติดตาม, เครื่อง GPS, GPS รถยนต์

บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด​

23 ถนนมาเจริญ แขวง หนองค้างพลู
เขต หนองแขม กทม. 10160​

เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:30 – 18:00

Call Office

 

ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค

 

ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

Call center Click!

 

ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค

 

ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา

GPS ติดตามรถ, จีพีเอสติดรถ