แนะนำจุดที่เหมาะติดตั้ง GPS Tracking บนรถขนส่งสินค้า - ขาย GPS ติดตามรถ กันรถหาย พื้นที่ให้บริการ ติดตั้งระบบ GPS Tracking ติดตั้ง GPS คูคต​ ลำลูกกา ธัญบุรี บางเขน หลักสี่ จตุจักร ติดตามยานพาหนะ สำหรับ รถยนต์ รถกระบะ รถส่วนตัว รถบรรทุก รถ 10 ล้อ รถเซลล์-วิ่งร่วม รถมอเตอร์ไซด์ ต่อทะเบียนผ่านกรมขนส่ง ออกใบรับรองได้ทันที
แนะนำจุดที่เหมาะติดตั้ง GPS Tracking บนรถขนส่งสินค้า

แนะนำจุดที่เหมาะติดตั้ง GPS Tracking บนรถขนส่งสินค้า

ข้อกำหนดในการติดตั้งระบบ GPS Tracking ของกรมการขนส่งทางบกนั้น มิได้เจาะจงว่าจะต้องติดตั้งที่ใด แต่ให้ติดตั้งบนรถซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่าย พร้อมกับติดเครื่องหมายรับรองจากกรมการขนส่งทางบกไว้ที่เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินรถ หรือบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ หรือภายในห้องผู้ขับรถ ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน 

 

จะเห็นว่าจากข้อกำหนดดังกล่าว ระบบ GPS Tracking ติดรถ และเครื่องบันทึกข้อมูลสามารถติดตั้งในห้องโดยสารได้ และจะต้องมีเครื่องรับรองจากกรมการขนส่งทางบกติดไว้ใกล้ ๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเน้นบังคับใช้กับผู้ขับขี่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ว่ามีเอกสารใบอนุญาตขับขี่ตรงตามที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่ เครื่องหมายรับรองมีรายละเอียดข้อมูลบันทึกครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งมีรายละเอียดที่ควรทราบ ดังนี้

 

• หมายเลขการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

• ชนิดและแบบของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

• หมายเลขของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

• เลขทะเบียนรถและหมายเลขคัสซีของรถที่ติดตั้ง

• ชื่อผู้ให้บริการระบบติดตามรถ

• เครื่องหมายการรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายประกาศ

 

นอกจากนี้จะต้องมีระบบยืนยันตัวตนของผู้ขับขี่ก่อนที่จะขับรถ สัญญาณเตือนหากเครื่องยนต์มีการทำงานโดยที่ผู้ยืนยันตัวตนไม่ผ่านระบบ โดยสัญญาณเตือนต้องทำงานไม่ต่ำกว่า 10 นาที หรือจนกระทั่งเครื่องยนต์หยุด หรือมีการยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง อีกทั้งมีระบบป้องกันมิให้เครื่องยนต์ทำงานหรือรถเคลื่อนที่ หากผู้ขับขี่มิได้แสดงตนผ่านระบบยืนยันตัวตนนี้ รวบถึงระบบต้องมีตัวป้องกันและบันทึกข้อมูลการถอดหรือปลดเครื่อง GPS Tracking หรือเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

 

สำหรับจุดติดตั้ง แม้ว่ากรมการขนส่งทางบกจะไม่กำหนดเฉพาะเจาะจง แต่ก็ควรเลือกจุดติดตั้งภายในห้องโดยสาร บริเวณคอนโซลด้านหน้าที่นั่งผู้โดยสาร เพื่อจะได้ไม่เกะกะหรือขวางการทำงานของพนักงานขับรถนั่นเอง

 

   บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด​

 

23 ถนนมาเจริญ แขวง หนองค้างพลู
เขต หนองแขม กทม. 10160​

 

เวลาทำการ จันทร์ – เสาร์
08:30 – 18:00

Email    :  sales.geniustracks@gmail.com

Call Office             : 02-111-7744

ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค  : 082-416-6442

ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา    : 086-386-8291
บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด​

23 ถนนมาเจริญ แขวง หนองค้างพลู เขต หนองแขม กทม. 10160​

เวลาทำการ จันทร์ – เสาร์ 08:30 – 18:00

Email    :  sales.geniustracks@gmail.com
Call Office             : 02-111-7744
ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค   : 082-416-6442
ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา    : 086-386-8291