gps ติดรถขนส่ง รับประกันอุปกรณ์ตลอดอายุการใช้งานภายใต้สัมปทาน 3G

gps ติดรถขนส่ง

gps ติดรถขนส่ง

gps ติดรถขนส่ง ให้ผลดีมากยิ่งกว่าที่เราคิดไว้ ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีรถยน์หลายคัน หรือจะติดตามรถยนต์ของคนที่อาศัยอยู่ภายในครอบครัวก็มีคุณประโยชน์ได้ไม่แพ้กันเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

ด้วยฟังก์ชั่นการชี้ทางข้างในรถยนต์ และก็ GPS ติดตามรถ การใช้งาน GPS ในปัจจุบันมีนานัปการแบบ ซึ่งจะมีอยู่ 2 อย่างสำคัญๆที่นิยม ใช้กันทั่วๆไปหมายถึงGPS นำทาง และ GPS ติดตาม ซึ่งเทคโนโลยีในช่วงปัจจุบันได้นำระบบ GPS ทั้งยัง 2 ตัวนี้ มาใช้งานกับรถยนต์มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใช้ติดตามรถยนต์

ในกรณีที่คุณเป็นเจ้ าของธุรกิจที่มี รถยนต์ต้องดูแลหลายคัน พนักงานเซลในองค์กร หรือต้องการติดตามร ถยนต์ของคนที่ อาศัยอยู่ภายในครอบครัว ก็สามารถไม่ได้ทำยากธุรกิจที่ใช้รถยนต์เยอะแยะซึ่งการนำมา ใช้งานนั้นไม่ใช่เพื่อติด ตามอย่างเดียวนอกเหนือจากการติดตามเฉยๆแล้ว การนำการใช้ GPS ติดตามรถยนต์

ไปประยุกต์ใช้ งานในลักษณะต่าง ๆกลายมาเป็นสิ่งสำคัญให้กับธุรกิจได้มากมาย เป็นต้นว่า ธุรกิจขนส่ง แต่เพื่อการต่อว่าดตามงาน การวัดคุณภาพ การปฏิบัติการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อการบริการ ที่ได้คุณภาพฯลฯฟังก์ชั่น ที่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ GPS ติดตามรถ คำว่า “ติดตาม” ในที่นี้ คือ การที่เราสามารถทราบได้ว่า

คนขับขี่ขับไปไหน หยุดรถยนต์ที่ไหน ใช้เวลาเดินทางเท่าไร แม้กระนั้นนั้นยังน้อยเกินไปกับการใช้แรงงานเพื่อธุรกิจ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีการนำเอาเ ทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้งานร่วมกับ GPS ติดตามรถยนต์ เพื่อให้ส ามารถครอบคลุมการใช้แรงง านได้อย่างครบวงจร ซึ่งเราจะเรียกการจัดการนี้ว่า

ฟลีท เมเนจเมนท์ (Fleet Management) หรือ gps tracking ราคาถูก การจัดการกองยานพาหนะ นั้นเองระ บบตรวจค้นเซนเซอร์ ระบบนี้จะช่วยให้เรารู้ถึงเซนเ ซอร์ต่างๆที่ รถยนต์คันนั้นจะแสดงผล ดังเช่นว่า อุณหภูมิ ระดับน้ำมัน ความเร็ว ประตูสินค้าเปิดหรือปิด

(กรณีรถบรรทุกผลิต ภัณฑ์ที่มีประตูหลัง) และการแสดงผลต่างๆข้างในรถ จะก่อให้พวกเราสามารถทราบถึงสถานะ ของรถคันนั้นได้นี่เป็นเพี ยงแบบอย่างเบื้องต้นที่ระบ บการจัดการ กองยานพาหนะต้ องมี ซึ่งจะช่วยทำให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างสะดวกมากขึ้น

จะใช้งาน gps ติดรถขนส่ง จำเป็นที่จะต้องใช้อินเตอร์เน็ตไหม?

อุปกรณ์ของพ วกเรานั้นจะส่ง สัญญาณออกไปได้อย่างไร และรับมาเช่นไร เครื่องมือรับส่งสัญญาณ GPS มาถึงที่ตรงนี้ เราอาจะเริ่มส งสัยแล้วว่า นั้นส่วนมากไม่จำเป็นที่จะต้องต่ออินเตอร์เน็ตก็ได้ แต่การส่งสัญญาณจะเป็นในรูปแบบยิงแล้วก็รับ

เป็นช่วงๆซึ่งจะนำไปใช้งานในแบบที่พวกเราไม่จำเป็นที่จะต้องการทราบที่อยู่ข องพวกเราแบบทุกย่างก้าว แม้กระนั้นใช้เพื่อรู้ตำแหน่งปัจ จุบันนี้เพียงเท่านั้นเครือข่ ายสัญญาณซึ่งสามารถรับส่งข้อมูลได้ตลอดระยะเวลา

ก็เลยสามารถน ำมาปรับใช้เพื่อใช้ สำหรับการนำทางได้ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ จะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ทำขึ้นมาเ พื่อกำหนดตำแหน่งเพียงอย่างเดียว ไม่อาจจะประยุกต์ใช้เพื่อการนำทางได้ ส่วน GPS ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต

จะสามารถรั บส่งข้อมูลได้เร็วทันใจและถี่มากขึ้น แม้กระนั้นขึ้นกับว่า สถานที่นั้นสามารถรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้หรือเปล่าทำไมการใช้ gps ติดรถขนส่ง ควรต้องมีรายเดือน?ในปัจจุบันที่เรากันอยู่นั้น ต้องการความเที่ยงตรงแล้วก็ชี้ให้เห็ นการเคลื่ นไหวตลอดเว ลาแบบ Real-Time นั่นเอง เมื่อรู้การทำ งานของ GPS

กันและเริ่มเข้ าประเด็นกั นได้เลย อย่างที่ชี้แจงไปข้างต้นนั้น เครื่องมือรับส่งสัญญาณ GPS ที่ไม่มีอินเตอร์เน็ตหรือสัญญ าณโทรศัพท์ จะสามารถส่งพิ กัดตำแหน่งได้เป็นพักๆแค่นั้น ซึ่งการใช้งาน GPSเพื่อสามารถรับสัญญาณได้ตลอดเวลา แล้วก็เมื่อใช้งานซิมการ์ดก็จำเป็นต้องมีแม่ข่าย ซึ่งการใช้งาน GPS ที่สามารถแสดงตำแหน่งไ ด้ตลอดระยะเวลา จำเป็นที่จะต้องมีการส่งสัญญา ที่ต่อเนื่อง ก็เลยจึงควรใช้งานซิมการ์ ดโทรศัพท์ หรือเครือข่าย

โทรศัพท์นั้นๆพวกเราจึงจำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าเครือข่ายพวกนั้นนั่นเอง

GPSที่มีแบบทุกเดือน และก็ ไม่มีรายเดือน แตกต่างอย่างไรหลังจากที่เราอ่านสิ่งที่ผมชี้แจงมาข้างต้น ก็น่าจะพอเพียงทราบกันได้บ้างแล้วใช้ไหมนะครับ ว่าความแตกต่างของมันอยู่ที่ การรับส่งสัญญาณได้ถี่มา กแค่ไหน นั่นเอง ถ้าเกิดคุณต้องการเพี ยงแต่รู้ตำแหน่งเป็นบางครั้งบางคราวก็ไม่ต้องใช้งานแบบทุกเดือน

แต่ถ้าคุณต้องการรู้ ตำแหน่งที่แ น่ๆรวมทั้งเป็นปัจจุบั นนี้ก็ควรต้องจ่ายให้กั บค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการเครือข่ายดังที่กล่าวถึงแล้วอย่างที่กล่าวไป แม้เราสามารถควบคุมการใช้ความเร็ว การทราบในทุกๆการเ บรคแบบกระชั้นชิด การเร่งความเร็ว การหักโค้งด้วยความเร็วสูง การขับรถแบบไม่ทะ นุทะนอนเหล่านี้ จะทำให้รถยนต์สลายตัวเร็วขึ้ น และก็ควรต้องจ่ายค่าซ่อมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลดต้นทุนรวมทั้งค่าครองชีพสำ หรับเชื้อเพลิง

หากเราสามารถรู้กา รใช้แรงงานรถยนต์แล้ว อีกอย่างที่จำเป็นต้องทร าบคือการใช้เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไป ต้องเติมเต็มตลอด ซึ่งการวัดระดับน้ำมันได้ นั้นซึ่งก็คือ พวกเราจะทราบว่าสำหรับการเดินทางแต่ละ

ครั้งนั้นใช้เชื้อเพลิงเยอะแค่ไหน รวมทั้งเส้นทางไห นจะอดออมได้มากกว่า การตำหนิดเครื่องจักรกลโดยไม่จำเป็น การใช้แรงงานรถยนต์ นอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯการตำหนิด เครื่องจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต การเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง การติดเครื่องยนต์

การใช้ความเร็ว การหยุดรถยนต์โดยไม่ดับเครื่อง การเบรคฉับพลัน

พวกนั้นจะถูกส่งด้วยระบบแจ้งเตือน ผ่านทาง อีเมล์, SMS, หรือ Line สุดแต่ผู้ให้บริการ GPS นั้นๆเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ GPS ติดตามรถ จะมีผลให้เรารู้ถึงตำแหน่งของรถที่จะเดินทาง

ไปถึงจุดหมายที่พวกเรากำหนดไว้ นั้นคือการที่ลูกค้าสามารถจะ ดตามความเคลื่ อนไหว ของสินค้าที่พวกเขาสั่งไว้ได้เช่นเดียวกัน ทำให้เพิ่มความเชื่อมั่นและก็มาตรฐานสำหรับเพื่อการปฏิบัติงานหรือการ บริการมากเพิ่มขึ้นหาก

เราจำต้องคอยนั่งติดตาม ด้วยตัวเองตลอดเวลา ระบบ GeoFences การตำหนิดตามจะไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าไรนัก จะช่วยระ บุขอบเขตพื้นที่ ด้านในแผนที่ เพื่อแจ้งเตือนในทันทีหากรถยนต์เข้าพื้นที่ที่ระบุ หรือจุดสำหรับนัดพบต่างๆทำให้คุณมี

ในตอนที่จัดแจงส่วนอื่นได้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องม าวิตกกังวลหรือกลุ้มใจว่ารถยนต์จะเป้าหมายตอนไ หนระบบ GeoFences คุณสามารถวางกรอบพื้นที่ในทรงต่างๆได้อย่างอิสระ จะครอบคลุมทั้งยังพื้นที่เขต หรือเพียงแค่ตอนระยะ ถนนหนทาง ก็ไม่ใช่เรื่องยาก นั้นทำให้ท่านสามารถกำหนดแผนการดำเนินการได้อย่างราบรื่ นมากยิ่งขึ้น

GPS ติดตามรถยนต์ เพื่อช่วยตามรถที่ถูกขโมยเปอร์เซ็นต์การขโมยรถยน ต์มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยในตอนนี้ และก็ขโมยก็มีวิธีการสำ รับการขโมยมากขึ้น ซึ่งทำให้สัญญาณกันลักขโมยแทบช่วยอะไรคุณไม่ได้เลย ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมิไ

ด้อยู่ใกล้กับตัวรถยนต์ เป็นต้นว่า คุณจอดรถยนต์ไว้ที่ที่จอดรถแล้วไปดูหนัง กินข้าว หรือจำเป็นต้องจอดรถไว้อีกที่ และต้องเดินเท้า หรือเข้าอาคารตึกรามบ้านช่อง ซึ่งทำให้คุณเกือบจะมิได้ยินเสียงกันลักขโมยนั้นได้เลยแนวทา งเดียวสำหรับในการ จัดการสิ่งนี้คือการมี GPS ติดรถยนต์ไว้

เพราะว่ามันจะทำให้สามารถติดตามรถของคุณทุกหนทุกแห่ง

ไม่ว่าจะไกลขนาดไหนและได้ตลอดระยะเวลา เพียงแค่เข้าแอพพลิเคชั่นเพียงแค่นั้น กล่อง GPS ที่ถูกติดตั้งในรถ ก็มีขนาดเล็ก และอยู่ในจุดที่ไม่อาจ จะมองเห็นได้ แต่ว่าถ้าหากว่าถูกถอดออก สัญญาณก็จะเตือนเข้าในระบบทันทีรวมทั้ง

จะแจ้งเตือนเข้ามือถื อคุณให้ทราบ เพื่อจัดแจงได้ทันถ่วง ครั้งการกู้ยืมคืนรถยนต์ที่ถูกขโมยเจ้าที่หน้าที่ตำรวจที่ติดต่อประสานงานร่วม จะเข้ าปฏิบัติภารกิจจับตัวและนำรถยนต์คืนกลับสู่คุณอย่างปลอดภัย แม้คุณโชค ร้ายถูกขโมยรถยนต์ไป แม้กระนั้นถ้าหากคุณมี GPS ติดตามรถ สิ่งที่คุณจำต้องทำคือ เข้าไปติดตามรถยนต์

ของคุณผ่านระบบ ของผู้ให้บริการ บอกให้เราทราบดีว่ ารถของคุณถูกขับออกไปโดยผู้ไม่ประสงค์ เราจะกระทำการติ ดตามรถยนต์คั นนั้นทันที ตลอด 24 ชั่วโมง หากรถยนต์มีการดับเครื่องจะมี การตัดสตาร์ท เพื่อหยุดการเคลื่อนที่ของรถยนต์

ระบบ Crash Alert ของ คาร์แทรค ระบบที่จะช่วยช่ วยเหลือในยามเกิดอุบัติเหตุ ระบบ GPS จาก คาร์แทรค จะสามารถตรวจค้นได้ว่า คุณประสบอุบัติเหตุด้วยกลไกการคำนวณการเกิดอุบัติเหตุ พนักงาน คาร์แทรค จะโทรติดต่อคุณโดยทันที แล้วก็ถ้าเกิ ดคุณไม่สามารถที่จะตอบรับสาย บุคลากรจะติดต่อข้าราชการกู้ภัย เพื่อรีบเข้าช่วยเหลือตามตำแหน่งที่คุณเกิดอุบัติเหตุเครื่องมือ GPS ที่ได้มาตรฐานจากกรมขนส่ง

ทางบกและก็ในระดับสากล คาร์แทรค ให้บริการ GPS ในหลายทวีป มากกว่า 20 ประเทศทั่วทั้งโลก ปรับปรุงและผลิตเครื่องใช้ไม้สอย GPS ด้วยตัวเอง มีทีมงานนักวิจัยรวมทั้งปรับปรุงเทคโนโลยี รวมไปถึงทีมนักเขียนโปรแกรม ที่ปรับปรุงระบบอยู่เป็นประจำ ทำให้ GPS จาก คาร์แทรค อยู่ในเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและ

ได้รับมาตรฐานระบบ gps ติดรถขนส่ง จากกรมการขนส่งทางบก ในประเทศไทยโดยเหตุนั้นคุณสามารถมั่นอกมั่นใจในคุณภาพ และสมรรถนะใ นการติดตามรถยนต์ที่ตามมาตรฐาน ด้วยทีมบริการตลอด 24 ชั่วโมง จะรอให้บริการลูกค้าได้ทันที

ทีมช่างซึ่งสามารถ เดินทางไปปฏิบัติงานได้ทั่วราชอาณาจักร จะช่วยทำให้คุณได้รับความสะดวกสบายจากการบริการมากยิ่งขึ้น นั้นเป็นเพียงแค่ส่วน ดส่วนหนึ่งที่คุณจะได้รับ นอกเหนือจากการจัดแจงกรุ๊ปยานพาหนะ ความปลอดภัยในเงินทองด้วยระบ บติดตาม GPS

สนใจแอดไลน์ @GeniusGTS

   บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด​

 

23 ถนนมาเจริญ แขวง หนองค้างพลู
เขต หนองแขม กทม. 10160​

 

เวลาทำการ จันทร์ – เสาร์
08:30 – 18:00

Email    :  sales.geniustracks@gmail.com

Call Office             : 02-111-7744

ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค  : 082-416-6442

ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา    : 086-386-8291
บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด​

23 ถนนมาเจริญ แขวง หนองค้างพลู เขต หนองแขม กทม. 10160​

เวลาทำการ จันทร์ – เสาร์ 08:30 – 18:00

Email    :  sales.geniustracks@gmail.com
Call Office             : 02-111-7744
ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค   : 082-416-6442
ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา    : 086-386-8291