gps ติด รถ ผู้ใช้งานต้องมีเครื่องรับสัญญาณที่สามารถรับคลื่นและก็แปรรหัสจาก

gps ติด รถ

gps ติด รถ ผู้ใช้งานต้องมีเครื่องรับสัญญาณที่สามารถรับคลื่นและก็แปรรหัสจากดาวเทียม

gps ติด รถ เป็นระบบกำหนดตำแหน่งบนผืนโลก ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System ซึ่งระบบ GPS ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือส่วนอวกาศ มีโครงข่ายดาวเทียมหลัก 3 ค่ายหมายถึงอเมริกา รัสเซีย ยุโรปของอเมริกา ชื่อ NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging GPS) มีดาวเทียม 28 ดวง ใช้งานจริง 24 ดวง อีก 4 ดวงเป็นตัวสำรอง บริหารโดย Department of Defenses มีรัศมีเส้นทางโคจรจากพื้นแผ่นดิน 20,162.81 กิโลเมตรหรือ 12,600 ไมล์

ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาในการหมุนรอบโลก 12 ชั่วโมงยุโรป ชื่อ Galileo มี 27 ดวง ดำเนินงานโดย ESA หรือ European Satellite Agency จะพร้อมใช้งานในปี 2008รัสเซีย ชื่อ GLONASS หรือ Global Navigation Satellite บริหารโดย Russia VKS (Russia Military Space Force)ในขณะนี้ภาคราษฎรทั่วโลกสามารถใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของทางอเมริกา (NAVSTAR) ได้ฟรี ด้วยเหตุว่า gps ติดตาม รถยนต์ แผนการสิทธิการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ข้อมูลสำหรับราษฎรของรัฐบาลสหรัฐ

ก็เลยเปิดให้สามัญชนทั่วๆไปสามารถใช้ข้อมูลดังที่กล่าวถึงมาแล้วในระดับความเที่ยงตรงที่ไม่เป็นภัยต่อความมันอาจจะของรัฐ พูดอีกนัยหนึ่งมีความเที่ยงตรงในระดับบวก / ลบ 10 เมตรส่วนควบคุม ประกอบด้วยสถานีภาคพื้นดิน สถานีใหญ่อยู่ที่ Falcon Air Force Base ประเทศ อเมริกา และก็ศูนย์ควบคุมย่อยอีก 5 จุด

กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วทั้งโลกส่วนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องมีเครื่องรับสัญญาณที่สามารถรับคลื่นและก็แปรรหัสจากดาวเทียมเพื่อนำมาประเมินผลให้เหมาะสมกับการใช้แรงงานในรูปแบบต่างๆทุกวันนี้บางคนมักจะเข้าใจผิดว่า GPS เป็น GPRS ซึ่ง GPRS ย่อมาจากคำว่า General Packet Radio Service เป็นระบบ  gps ติดรถ tracking gps ติดต่อสื่อสารแบบไร้สายสำหรับโทรศัพท์มือถือ หรือ PDA หรือ notebook เพื่อเชื่อมต่อกับ internet

gps ติด รถ
GPS ดำเนินงานอย่างไร?

satellite orbitดาวเทียม GPS (Navstar) มีดาวเทียม 24 ดวง โดยแบ่งเป็น 6 รอบเส้นทางโคจร การจรจะเอียงทำมุมเอียง 55 องศากับเส้นศูนย์สูตร (Equator) ในลักษณะสานกันเหมือน ลูกตะกร้อแต่ละวิถีโคจรมีดาวเทียม 4 ดวง รัศมีเส้นทางโคจรจากพื้นแผ่นดิน 20,162.81 กม. หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาในการหมุนรอบโลก 12 ชั่วโมง

GPS ทำงานโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวง โดยสัญญาณดาวเทียมนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เจาะจงตำแหน่งและเวลาขณะส่งสัญญาณ ตัวเครื่องรับสัญญาณ GPS จำเป็นที่จะต้องประเมินผลความไม่เหมือนของเวลาสำหรับในการรับสัญญาณเทียบกับเวลาจริงในปัจจุบันนี้เพื่อแปรเป็นระยะทางระหว่างเครื่องรับสัญญาณกับดาวเทียมแต่ละดวง ซึ่งได้เจาะจงมีตำแหน่งของมันมาพร้อมกับสัญญาณดังที่พูดมาแล้วข้างต้นเพื่อกำเนิดความแม่นยำในการค้นหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม

ต้องมีดาวเทียมอย่างต่ำ 4 ดวง เพื่อบอกตำแหน่งบนผิวโลก ซึ่งระยะห่างจากดาวเทียมทั้ง 3 กับเครื่อง GPS (ที่จุดสีแดง) จะสามารถเจาะจงตำแหน่งบนผิวโลกได้ ถ้าเกิดพื้นแผ่นดินอยู่ในแนวราบแม้กระนั้นตามความเป็นจริงผืนโลกมีความโค้งงอเหตุเพราะโครงร่างของโลกมีลักษณะกลม

ดังนั้นดาวเทียมดวงที่ 4 gps ติด รถ gps ติดรถ tracking gps จะทำให้สามารถคำนวณเรื่องความสูงเพื่อทำให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องเยอะขึ้นยิ่งไปกว่านี้ความแม่นยำของการกำหนดตำแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวง กล่าวคือถ้าหากระยะห่างระหว่างดาวเทียมที่ใช้งานอยู่ห่างกันย่อมให้ค่าที่แม่นกว่าที่อยู่ใกล้กัน และก็ยิ่งมีจำนวนดาวเทียมที่รับสัญญาณได้มากก็ยิ่งให้ความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น

ความปรวนแปรของชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศประกอบด้วยประจุไฟฟ้า ความชื้น อุณหภูมิ และความหนาแน่นที่แปรปรวนตลอดระยะเวลา คลื่นเมื่อตกกระทบ กับวัตถุต่างๆจะเกิดการหักเหทำให้สัญญาณที่ได้อ่อนลง และก็สภาพแวดล้อมในรอบๆรับสัญญาณยกตัวอย่างเช่นมีการบดบังจากกระจก ละอองน้ำ ใบไม้ จะส่งผลต่อค่าความถูกต้องชัดเจนของความเที่ยงตรง gps ติดรถ tracking gps

ด้วยเหตุว่าถ้าหากสัญญาณจากดาวเทียมมีการหักเหก็จะมีผลให้ค่าที่คำนวณได้จากเครื่องรับสัญญาณฟั่นเฟือนไป และก็ในที่สุดก็คือสมรรถนะของเครื่องรับสัญญาณว่ามีความไวสำหรับเพื่อการรับสัญญาณแค่ไหนแล้วก็ความเร็วในการประมวณผลด้วยการประเมินระยะห่างระหว่างดาวเทียมกับเครื่องรับทำเป็นโดยใช้สูตรคำนวณ ระยะทาง = ความเร็ว * ระยะเวลา วัดระยะเวลาที่คลื่นวิทยุส่งจากดาวเทียมมายังเครื่องรับ GPS

คูณด้วยความเร็วของคลื่นวิทยุจะพอๆกับระยะทางที่เครื่องรับ อยู่ห่างจากดาวเทียม โดยตอนที่วัดได้มาจากนาฬิกาของดาวเทียมที่มีความเที่ยงตรงสูงมีความละเอียดถึงทุ่งนาโนวินาที รวมทั้งมีการสอบทวนเป็นประจำกับสถานีภาคพื้นดินส่วนประกอบท้ายที่สุดก็คือตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวงในตอนที่ส่งสัญญาณมาว่าอยู่ที่ใด(Almanac) มายังเครื่องรับ GPS โดยวงโคจรของดาวเทียมได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ

สถานีควบคุมจะรอตรวจตราการโคจรของดาวเทียมอยู่เสมอเวลาเพื่อทวนสอบความถูกต้อง

จีพีเอสติดตามรถยนต์” ฟอร์ท” GPSช่วยให้การจัดการ gps ติด รถ gps ติดรถ tracking gps จัดการเรื่องรถเป็นเรื่องที่ไม่ยาก ด้วยโปรแกรมระบบติดตามรถแบบเรียลไทม์
GPS Tracking รุ่น FTS – Plus จีพีเอสติดตามรถยนต์” ฟอร์ท” ช่วยทำให้การบริหารจัดการเรื่องรถเป็นเรื่องง่าย ด้วยโปรแกรมระบบติดตามรถยนต์แบบเรียลไทม์

ที่มีความถูกต้องแม่น ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งมากับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานอย่างครบถ้วน สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนในระบบ Android & iOS หรือผ่านเว็บเบราเซอร์บนคอมพิวเตอร์ ซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือได้มาตรฐานการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกคุณลักษณะ

FTS – Plus สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ได้ อย่างเช่น สามารถกำหนดตำแหน่งรถยนต์ได้แบบเรียลไทม์ แจ้งสถานะเครื่องยนต์กลไก ,พิจารณาทางการเดินรถย้อนหลัง , ตรวจตราความเร็วในการขับรถได้อย่างแม่นยำ , มีหน่วยความจำเสริม , สั่งตัดไดสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์รีบด่วน ข้อมูลการบำรุงรักษารถยนต์

พร้อมรองรับการติดตั้งเครื่องมือเสริมที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น กล้องที่มีไว้ถ่ายรูปนิ่งบนตัวรถ เครื่องรูดใบอนุญาตขับขี่ เครื่องใช้ไม้สอยตรวจเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำมัน เซ็นเซอร์ประตู อื่นๆอีกมากมายแผนที่ของพวกเราปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอกลุ่มปรับปรุงแผนที่ของฟอร์ทมีความชำนาญในการพัฒนาแผนที่โดยตลอด (มากยิ่งกว่า10 ปี) พร้อมอัพเดตข้อมูลให้ลูกค้าทุกๆ3 เดือน

โดยลูกค้าสามารถเพิ่มตำแหน่งพร้อมรายละเอียดสถานที่ของผู้ใช้งานเองได้รายงานที่ครอบคลุมและก็หลากหลายระบบติดตามรถยนต์ของฟอร์ท มีรายงานต่างๆให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้ตามความปรารถนา อย่างเช่น

รายงานการกระทำหน้าที่ ,รายงานการเข้าถึงสถานที่ ทั้งยังยังมีรายงานความประพฤติปฏิบัติการใช้ยานพาหนะที่แสดงถึงเนื้อหาความประพฤติการขับรถยนต์ต่างๆอย่างเช่น การหยุดรถติดเครื่องยนต์นานไม่ปกติ , การขับขี่ความเร็วเกินกำหนด,การจอดรถในพื้นที่ต้องห้าม ฯลฯ แล้วก็ที่สำคัญทุกๆรายงานของพวกเรา

สามารถ Export File ให้อยู่ในรูป Excel ,PDF,CSV เพื่อความสบายสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลตามความปรารถนาของแต่ละหน่วยงานได้  gps ติดรถ tracking gps อย่างมีคุณภาพข้อมูลของผู้ใช้งานปลอดภัยไม่สูญหายข้อมูลของผู้ใช้งานจะถูกเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูล โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ตามมาตรฐาน ปลอดภัย และระบบสำรองไฟ

ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่สูญหายพร้อมดำเนินการได้ตลอดเวลาการบริการหลังการขายที่บรรเจิด

 

• มีทีมงานที่มีความชำนาญสำหรับเพื่อการจัดตั้ง สอนการใช้แรงงานโปรแกรมการ ให้ลูกค้า
• มีกลุ่มช่างเซอร์วิสพร้อมบริการทั่วประเทศ  มีกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ที่ให้บริการ 24 ชม ระบบนำทางโดยอาศัยการระบุพิกัดตำแหน่งต่างๆที่อยู่บนโลกจากสัญญาณดาวเทียม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของการใช้ผลดีจากระบบ

ฟอร์ท แทร็คกิ้ง มีความเข้าใจเกี่ยวกับ GPS Tracking มาฝากกันค่ะ หลายๆท่านรู้ดรกันอยู่แล้วว่า GPS ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System คือระบบนำทางโดยอาศัยการเจาะจงพิกัดตำแหน่งต่างๆที่อยู่บนโลกจากสัญญาณดาวเทียม ซึ่งเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของการใช้ผลดีจากระบบ GPS หรือดาวเทียมสำรวจซึ่งโคจรอยู่รอบโลก หลักการทำงานของเจ้าระบบจีพีเอสว่าจีพีเอสนั้น แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก

1.อุปกรณ์ หรือตัวเครื่องจีพีเอส
2.ซอฟแวร์ หรือระบบปฏิบัติการ (ราวกับคอมพิวเตอร์)โดยตัวเครื่องจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ส่วนระบบปฏิบัติการจะแสดงผลให้ทราบเป็นเมื่อเราได้เจ้าตัวนำทาง GPS มา เพียงแค่เปิดเครื่องแล้วทำตามอย่างข้อเสนอของคู่มือโดยแต่ละรุ่นจะมีฟังก์ชั่นการทำงานยาก-ง่าย สลับซับซ้อนแตกต่าง คุณประโยช์จากเจ้าจีพีเอสเป็นความรู้ความเข้าใจ gps ติด รถ gps ติดรถ tracking gps สำหรับในการเจาะจงตำแหน่งต่างๆได้อย่างแม่นยำ อาทิเช่นตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของพวกเรา พร้อมกับแสดงแผนที่หรือนำทางไปยังจุดมุ่งหมาย อย่างรวดเร็วโดยไม่หลงทาง

GPS จำเป็นต้องไหม ?ด้วยเหตุว่าถ้าหากว่าเป็นทางคุ้นเคยหรือรู้อยู่แล้ว

เจ้าจีพีเอสไร้สาระอะไรซึ่งจะตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงหากเรากำลังจะเดินทางไปในจุดที่ไม่เคยไปมาก่อน เจ้าจีพีเอสจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และก็จะจำเป็นถ้าหากเป็นการเดินทางในถนนหนทางเปลี่ยวหรือกลางเย็นยามค่ำคืน ไม่บางทีอาจซักถามคนใดได้

และอีกหนึ่งฟังชั่นที่สำคัญของ GPS ก็คือ สามารถค้นหาติดตามรถได้ในทันทีไม่ว่าอยู่ที่ไหน ส่วนไหน ของประเทศไทย โดยปัจจุบันมีข่าวสารจารกรรมรถนำไปขายกันมาก การต่อว่าดGPSถือได้ว่าเป็นการป้องกันอีกทางหนึ่งด้วยนะคะสุดท้ายสำหรับคนที่พึงพอใจต้องทดลองถามตัวเองให้ชัดซะก่อนว่า

มีความสำคัญมากมายน้อยเท่าใด และก็จะใช้งานมันคุ้มค่าเท่าไร ส่วนราคา gps ติด รถ  ในท้องตลาดมีให้เลือกมากไม่น้อยเลยทีเดียวหลายแบรนด์  ติดรถ tracking แต่อยากให้ใช้ราคาแพงหน่อย เพราถูกแล้วก็ดีใช้กับอุปกรณ์เทคโนโลยีไม่ได้แล้วนะคะ สมัยปัจจุบันนี้คุณภาพตามราคากันแล้วค่ะ ฟอร์ทก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดี แล้วคุณจะไม่เสียเงินเสียทองเปล่า?

สนใจติดต่อแอดไลน์ @GeniusGTS