gps รถบรรทุก ราคา ทำให้สามารถจัดเตรียมการจัดส่งได้อย่างเหมาะสม

gps รถบรรทุก ราคา

gps รถบรรทุก ราคา รถบรรทุกทั้งหมดใน บริษัท ของเราติดตั้ง GPS เพื่อให้เราทราบตำแหน่งของรถบรรทุกและสินค้าในแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถจัดเตรียมการจัดส่งได้อย่างเหมาะสมและยังป้องกันการโจรกรรมสินค้าโดยคนขับอีกด้วยยกตัวอย่างจากลูกค้าของเราซึ่งก่อนหน้านี้ เกิดปัญหาสินค้าหายอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งเปลี่ยนมาใช้บริการของเราทำให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นอีก

gps รถบรรทุก ราคา

แน่นอนรถบรรทุกท้องถิ่นอาจมีราคาถูก แต่ระดับคุณภาพในการให้บริการนั้นมักจะต่ำตามไปด้วย ซึ่งรถอาจจะไม่ได้มาตรฐานและ คนขับอาจจะไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากไม่ได้เข้ารับการอบรม

เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก เพื่อ บริการรถบรรทุกของเรามีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนส่ง ที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป บางประเภท ต้องติดตั้งระบบ GPS ขนส่ง เพื่อ

เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก โดยจัดเก็บข้อมูลรถทุก 1 นาที เป็นข้อมูลการใช้ความเร็ว, ชั่วโมงการขับขี่ และตำแหน่งพิกัดของรถ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ ที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งติดตามพฤติกรรมผู้ขับรถ  อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารการขนส่งทางบกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรถกลุ่มดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้

(1) กลุ่มรถบรรทุกขนส่ง ที่ต้องติดตั้ง GPS ขนส่ง

 รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป)
รถขนวัตถุอันตราย
รถลากจูง

(2) กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ ที่ต้องติดตั้ง GPS ขนส่ง

  สำหรับรถโดยสารสาธารณะที่ยกเว้นติด GPS ขนส่ง มีดังนี้
รถหมวด 1 ภูมิภาค
รถสองแถว
รถหมวด 4

หลักการทำงานของ GPS ขนส่ง เป็นอย่างไร

คนขับรถต้องรูดใบขับขี่ก่อนขับรถทุกครั้ง หากไม่รูดบัตรหรือใช้บัตรผิดประเภทจะมีเสียงร้องเตือนจนกว่าจะใช้บัตรที่ถูกประเภทรูด
เครื่อง GPS ขนส่ง จะส่งข้อมูลคนขับรถและตำแหน่ง พร้อมความเร็วไปยัง Server ของกรมการขนส่งทางบกโดยผ่านระบบเครือข่ายสัญญาณมือถือทุก 1 นาที
ผู้ประกอบการสามารถดูตำแหน่งรถและรายงานต่าง ๆ ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ ได้ตลอด 24 ชม. และดูย้อนหลังได้อย่างน้อย 6 เดือน
ข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังกรมการขนส่งทางบกตลอด 24 ชม.

วันที่ 28 ม.ค. 59  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกที่จดทะเบียนใหม่หลังวันที่ 25 มกราคม 2559 ต้องดำเนินการติดตั้ง GPS ทุกคัน และกำหนดให้รถที่ได้มีการติดตั้ง GPS ไว้ก่อนแล้วต้องเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก

รถบรรทุกไม่ประจำทาง จำนวน 14,289 คัน สำหรับในส่วนของการตรวจสภาพและตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลของรถที่จดทะเบียนไว้ก่อน วันที่ 25 มกราคม 2559 ซึ่งมีการติดตั้ง GPS ไว้ก่อนแล้วนั้น พบว่า มีรถที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล เข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 27,108 คัน เป็นรถโดยสาร จำนวน 2,140 คัน และรถบรรทุกส่วนบุคคล อีกจำนวน 10,679 คัน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ รถโดยสารสาธารณะรถลากจูงและรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบกให้แล้วเสร็จภายในปี 2559

เป็นรถจดทะเบียนใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 202 คัน ประกอบด้วย รถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทาง จำนวน 14 คัน ผู้ประกอบการและเจ้าของรถหลายรายเริ่มทยอยนำรถเข้าตรวจสภาพและตรวจสอบการติดตั้งและเชื่อมโยงข้อมูล  รถบรรทุกไม่ประจำทาง จำนวน 58 คัน และรถบรรทุกส่วนบุคคลจำนวน 130 คัน

สำหรับ นายสนิท กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรถโดยสารสาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้ง GPS ในส่วนของรถโดยสารสองชั้นกำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2559 ส่วนรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆ จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ครบถ้วนภายในรอบปีภาษี 2560 กำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2560 รถบรรทุกสาธารณะภายในรอบปีภาษี 2561 และรถบรรทุกส่วนบุคคลให้ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบปีภาษี 2562

ทั้งนี้ การนำรถเข้ารับการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูล การเดินทางของรถและตรวจสอบว่าเป็นรุ่นที่ได้รับการรับรอง ต้องมีหนังสือรับรองการติดตั้ง และเครื่องหมายรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการระบบติดตามรถ ที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง

ซึ่งเครื่องบันทึกข้อมูลดังกล่าว ต้องสามารถแสดงตำแหน่งในพิกัด แสดงความเร็วของรถ แสดงจำนวนชั่วโมงการขับขี่ มีอุปกรณ์ระบุตัวผู้ขับรถ มีระบบเตือนเมื่อใช้รถโดยไม่เปิดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถ สามารถตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลที่ได้รับการรับรองหรือ สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก.

ระบบเตือนการไม่แสดงตัวผู้ขับรถหรือใช้ใบอนุญาตขับรถผิดประเภท หากพบมีการรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่รายงานข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด กรมการขนส่งทางบก จะพิจารณาเพิกถอนการให้การรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ โดยผู้ให้บริการระบบติดตามรถจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

มีกรณีสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง เนื่องจากถนนในประเทศไทยหลายแห่งมีหลุมขนาดใหญ่ และการรัดสินค้าที่ไม่แน่นหนา ทำให้สินค้าเคลื่อนย้ายในระหว่างการขนส่ง ทำให้สินค้าเกิดความเสียหายและเกิดอุบัติเหตุได้

การประกันภัยรถบรรทุกจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้น บริการรถบรรทุกของเรามีประกันภัยครอบคลุมถึง 300,000 บาท ขึ้นอยู่กับลักษณะสินค้า,มูลค่าของสินค้าและลักษณะความเสียหาย ซึ่งเราจะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น

เนื่องจากไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ภูมิภาคอาเซียนมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจทำให้ให้บริการรถบรรทุกข้ามพรมแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น

สำหรับรถบรรทุกในการขนส่งสินค้าข้ามแดนการส่งมอบแบบ door-to-door จะใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน ซึ่งเมื่อเทียบกับการขนส่งทางทะเลแล้วจะใช้เวลา 7-10 วัน สำหรับการส่งมอบในแบบเดียวกันหลายๆบริษัท มักจะเสนอการขนส่งข้ามแดนแบบตู้คอนเทนเนอร์ แต่ HPS Trade ของเรา นอกจากจะมีการขนส่งแบบตู้คอนเทนเนอร์แล้วเรายังมี 4 ล้อ และ 6 ล้อ ทำให้สามารถจัดส่งสินค้า ในอัตราที่เหมาะสม แม้สินค้านั้นจะมีขนาดเล็กก็ตาม

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับจัดทำใบเสนอราคาของรถบรรทุก

ขนาดของสินค้า

สถานที่จัดส่งสินค้าปลายทาง

ประเภทของสินค้า

น้ำหนักของสินค้า

ความถี่ในการจัดส่ง

สถานที่รับสินค้า

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจำเป็นต้องทราบ เพื่อเจ้าหน้าที่ของเราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปประเมินเพื่อจัดทำใบเสนอราคาต่อไป

PS Tracking คำว่า Tracking ถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือ การติดตาม ดังนั้น  ก็คือมี GPS ไว้สำหรับการติดตามในปัจจุบันมีหลายบริษัทที่นำเจ้าตัว GPS Tracking ขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับในการติดตามสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถ,เรือ,เด็ก,คนชรา,หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยง โดยได้ใส่ option เสริมเข้าไปในตัว  เพื่อให้มันสามารถบอกสิ่งอื่นได้อีกนอกจาก พิกัด Latitude กับ Longitude เท่านั้น โดย  ที่ใช้ในการติดตามรถยนต์เป็นที่นิยมมากที่สุดในการนำ

GPS มาเพื่อทำการติดตาม โดยได้เพิ่ม Sensor เข้ามาเพื่อหาข้อมูลอื่นๆในรถที่ต้องการทราบ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำมัน,ปริมาณความร้อน,สถานะการติดเครื่องยนต์,ความเร็ว ของรถที่วิ่งในขณะนั้น,หรือแม้แต่ทิศทางในการวิ่ง และอื่นๆอีกมากมาย ระบบติดตามยานพาหนะ บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ถ้าสามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ ก็จะสามารถระบุตำแหน่งของยานพาหนะได้

จะทำให้ผู้ดูแลระบบ สามารถทราบพฤติกรรมของพนักงาน เสมือนอยู่กับเค้าตลอดเวลาปัจจุบัน เป็นเทคโนโลยีที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ ในองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่มีความต้องการการบริหาร พนักงานและ ยานพาหนะในองค์กร ให้ทำงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระบบ แบบTracking เข้ามามีบทบาท ในการตรวจสอบพฤติกรรม และในการวัดผลต่างๆ ด้วยเหตุว่ามีความ รวดเร็ว และถูกต้อง แม่นยำ ของระบบติดตามยานพาหนะ หรือ แบบ Tracking

GPS Tracking หรือ GPS ติดตามรถยนต์ คือ การติดตามโดยใช้ GPS เป็นตัวช่วยในการรู้ตำแหน่งของรถยนต์ที่ต้องการติดตาม  มีได้หลายรูปแบบทั้งแบบติดตามย้อนหลัง หรือ Off-line และแบบติดตามแบบ Real-Time. ในปัจจุบัน  Real Time มีการใช้กันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก เนื่องจากเสาสัญญาณมือถือได้ กระจายอย่างทั่วถึงในประเทศไทย โดยเฉพาะ AIS และราคาได้ถูกลงมามากกว่าแต่ก่อน

สนใจติดต่อแอดไลน์ @GeniusGTS

   บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด​

 

23 ถนนมาเจริญ แขวง หนองค้างพลู
เขต หนองแขม กทม. 10160​

 

เวลาทำการ จันทร์ – เสาร์
08:30 – 18:00

Email    :  sales.geniustracks@gmail.com

Call Office             : 02-111-7744

ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค  : 082-416-6442

ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา    : 086-386-8291
บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด​

23 ถนนมาเจริญ แขวง หนองค้างพลู เขต หนองแขม กทม. 10160​

เวลาทำการ จันทร์ – เสาร์ 08:30 – 18:00

Email    :  sales.geniustracks@gmail.com
Call Office             : 02-111-7744
ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค   : 082-416-6442
ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา    : 086-386-8291