gps รถยนต์ แผนที่ที่ใช้ในระบบนำทาง ในรถยนต์ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่เป็น มาตรฐาน

gps รถยนต์

gps รถยนต์ แผนที่ที่ใช้ในระบบนำทาง ในรถยนต์ที่ใช้กัน GPS โดยทั่วไปที่เป็น มาตรฐานอย่างไม่เป็นทางการ มาจากสองบริษัทได้แก่แผนที่จากบริษัท  นอกจากสองบริษัทหลังนี้แล้ว ยังมีแผนที่จากบริษัทอื่นๆอีก แต่ไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากมีข้อจำกัดจากฟอร์แมตของแผนที่ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบริษัท

และบริษัทขนาดเล็กไม่สามารถ ทำให้บริษัทขนาดใหญ่มีข้อได้เปรียบ ตลอดทั้ง ขั้นตอนที่ทำให้การประมวลผล แผนที่ๆจะใช้กับซอฟต์แวร์ระบบนำทางมีปัญหา ในการทำแผนที่เพื่อให้ใช้กับกับซอฟต์แวร์นั้นๆ ดังนั้นบริษัททำระบบนำร่องส่วนใหญ่จะใช้ แผนที่ของบริษัทหนึ่งบริษัทใด สนับสนุนพื้นที่ครอบคลุมประเทศ ในทวีปต่างๆ

หรือสองบริษัทนี้ เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผล เนื่องจากข้อมูลของแผนที่แต่ละประเทศมีขนาดข้อมูลมหาศาล ทุกอย่างที่เพื่อใช้ในซอฟต์แวร์ของนั้นมาทำการจัดเรียงใหม่เพื่อความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในเรื่องขนาด ของแผนที่ๆต้องนำไปใช้ ตลอดจนความรวดเร็วใน การเข้าอ่านและประมวลผลข้อมูล

gps รถยนต์

 

และใช้เนื้อที่ในการเก็บขนาดใหญ่ ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูล  ระบบนำร่องได้จึงได้มีการนำข้อมูลแผนที่ แผนที่ๆปรากฏอยู่บนตัว ระบบนำร่องได้มาจากบริษัทแผนที่ โดยการกำหนดของวัตถุนั้นๆโดยอาศัยลักษณะโครงสร้างของวัตถุ และขนาดพร้อมกับพิกัด เช่น ส่วนที่เป็นแม่น้ำจะเป็นโพลิกอนที่มีสีฟ้า

ตามแต่จะกำนดสีของคุณลักษณะของวัตถุ ภูเขาจะมีคุณลักษณะเป็นโพลิกอนที่มีสีเขียว ถนนที่เป็นไฮเวย์หรือมอเตอร์เวย์ ถนนที่เป็น national road และถนนรองๆต่อมา ต่างก็มีคุณลักษณะที่กำหนดไว้ ที่สามารถทำให้ ส่วนที่ ทำการวาดจะทำได้อย่างถูกต้อง

การค้นหาที่อยู่ต่างๆ รวมถึง

เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล พื้นฐานที่บริษัททำแผนที่ได้ทำไว้ โดยซอฟต์แวร์ส่วนที่ ทำการค้นหาที่อยู่และ POI จะทำการค้นหาจากระบบดาตาเบส ที่มักทำการประมวลผลขึ้นเอง มักแยกกันอยู่ คนละส่วนกับการวาดแผนที่ และอาจจะเสนอฟังก์ชันเช่น การค้นหาอย่างฉลาด คือการ

ลดจำนวนพยัญชนะที่เป็นไปไม่ได้สำหรับที่อยู่นั้นๆ คงเหลือเฉพาะ สำหรับตัวพยัญชนะถัดไปที่เป็นไปได้ การค้นหา  ประเภทต่างๆ จากระยะทางหรือในเมืองนั้นๆ อาจมีการใส่เข้าไปได้เอง … ตัวอย่างประเภทของ

เป็นส่วนที่ช่วยในการตรวจสอบ และประสานงานระบบ เช่นเมื่อเราขับรถออกนอก เส้นทางระบบจำทำการคำนวณ จะบอกตำแหน่งของพิกัดปัจจุบัน และเมื่อส่วน  พบว่าตำแหน่งปัจจุบันไม่ตรงกับเส้นทางที่คำนวณไว้แต่แรก อาจจะทำการทริก ส่วนของระบบเสียงที่เตือนบอก จากตำแหน่งปัจจุบัน ไปยังเป้าหมายโดยอัตโนมัติ โดยที่ GPS

และหาเส้นทางใหม่ให้โดยอัตโนมัติ การทำงานของ อาจแตกต่างจาก  เล็กน้อย เพราะระบบ Off Board มักไม่ใช่ระบบแอปพลิเคชันเท่าที่ปรากฏให้เห็นคือ ระบบนำทางที่ใช้ใน มือถือต่างๆผ่าน

เทคโนโลยีที่ชื่อว่า  เป็นเทคโนโลยีที่ ก้าวกระโดดในยุค 4.0 ทำให้การใช้ชีวิตของคนเราได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยี มาช่วยในเรื่องของระบบ ระบุตำแหน่งบนพื้นโลก บอกทิศทางของสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ได้อย่างถูกต้อง

 ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก

สามารถบอกตำแหน่งพิกัด XYZ ความเร็วและเวลา หลักการทำงานของ จีพีเอส มาจากดาวเทียมที่โคจรอยู่ รอบโลกส่งสัญญาณกลับมายังจุดรับสัญญาณต่าง ๆ ที่อยู่รอบโลก เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ เรือ โดยคำนวณจากระยะห่างจากดาวเทียมอย่างน้อย 3 ดวงกับจุดรับสัญญาณ

ระบบจีพีเอส มีแนวคิดมาจากนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ที่ติดตามการส่งดาวเทียมสปุตนิกของสหภาพโซเวียต และพบปรากฎการณ์ดอปเปลอร์ของคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากดาวเทียม จึงพบว่าหากทราบตำแหน่งที่แน่นอนบนพื้นผิวโลก

ก็สามารถระบุตำแหน่ง ของดาวเทียมได้ และหากทราบตำแหน่งที่แน่นอนของดาวเทียมก็สามารถระบุตำแหน่งบนพื้นโลกได้ หากใครยังไม่เข้าใจ เรามาดูคลิปสั้นๆได้ใจความกันเลย

สำหรับประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนคือ การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เราสามารถวางแผนการเดินทางหลีกเหลี่ยงเส้นทางที่ไม่สะดวก คำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ยังช่วยติดตามการเคลื่อน ที่ของรถยนต์และตรวจสอบ ในเรื่องความปลอดภัยได้อีกด้วย

สำหรับในด้านธุรกิจขนส่ง ระบบนำทาง GPS สามารถทำให้ผู้ประกอบการ ตรวจสอบการเดินทางของรถขนส่งสินค้าได้  โดยส่วนมากแล้วเทคโนโลยี GPS เป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้ว อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้น

ทำให้ทุกคนสามารถ เข้าถึงระบบนำทาง GPS ได้ง่ายมากขึ้น แต่การนำไปใช้ก็ขึ้นอยู่ กับความสามารถ ของซอฟแวร์และระบบ GPS ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ ด้วยว่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหน

ระบบ GPS ติดรถยนต์ทำงานกันอย่างไร

โดยปกติแล้วระบบนำ ทางในรถยนต์นั้นใช้ ดาวเทียมช่วยในการส่งค่าเพื่อคำนวณตำแหน่งพิกัดของรถยนต์ โดยใช้ตัวรับสัญญาณ บอกตำแหน่งที่อยู่บนพิกัดโลกไปยังจุดหมายปลายทางที่เราจะไป แล้วใช้ระบบอื่น ๆ เข้ามาคำนวณถึงระยะทาง  ที่ใช้งานขึ้นอีกที ซึ่งแต่ละบริษัททั่วโลกนั้นจะมีข้อมูล พื้นฐานที่บริษัททำแผนที่ได้ทำไว้

ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบนำทาง ในรถควบคู่กับสมาร์ทโฟน แต่การใช้งานของ GPS ในแต่ละระบบก็มีข้อจำกัด ในส่วนของรถยนต์นั้นจะสามารถ จับสัญญาณ GPS ได้แม่นยำกว่าเมื่ออยู่ใน

เมื่อเทียบกับระบบนำทางในสมาร์ทโฟน แต่ข้อดีของระบบนำทางในสมาร์ทโฟนนั้น จะมีการอัพเดทเส้นทางบ่อยกว่าระบบนำทางในรถ ซึ่งต้องปรับใช้ให้เหมาะสม กับการใช้งานของแต่ละคน สภาพภูมิอากาศที่ฝนตก เมฆหนา และบางพื้นที่อย่างใต้อุโมงค์ หรืออยู่ระหว่างตึกสูง ฟิล์มกรองแสงในรถยนต์

ให้รอเนวิเกเตอร์ล็อคสัญญาณจีพีเอสให้เรียบร้อยก่อน เพื่อป้องกันการผิดพลาดในเรื่องตำแหน่ง จากนั้นจึงใส่จุดหมายปลายทางลงไป

ในการตั้งค่านี้ ให้ หลีกเหลี่ยงการนำทางแบบ Shortest Route หรือ ทางที่ใกล้ที่สุด เพราะมันอาจจะพาเราลงน้ำ เข้าป่าได้ ควรเลือกการตั้งค่าเป็นแบบ Quickest Route เพื่อเน้นวิ่งบนถนนเส้นหลัก หรือ Economy Route

เมื่อ GPS ระบุเส้นทางมาให้แล้ว ควรเลื่อนดูเส้นทางทั้งเส้น และศึกษาดูก่อน ว่าเป็นเส้นทางหลัก เส้นทางปัจจุบันหรือไม่ รับรองว่าถ้าได้ศึกษาเส้นทางทั้งหมดก่อนเดินทาง ยังไงก็ปลอดภัยไม่หลงทางแน่นอนการฝึกใช้ GPS เป็นประจำจะช่วยให้ได้เรียนรู้เส้นทาง สัญลักษณ์ ลักษณะการทำงาน และ เสียงเตือนต่าง ๆ เวลาใช้งานจริง เพื่อความชำนาญและไม่ขับผิดเส้นทาง

จึงเป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่ให้ ประโยชน์ในเรื่องของการเดินทาง ได้ตรงตามจุดหมายปลายทาง อีกทั้งยังช่วยในเรื่อง ของการติดตามรถยนต์กรณี  และช่วยให้ถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นหากคุณใช้ GPS อย่างถูกวิธีก็จะเป็นคู่หูใน การเดินทางของคุณได้อย่างดีทีเดียว

นการใช้ถนนร่วมกันกับ รถยนต์ประเภทอื่น ๆ รถบรรทุกนี้จะมีจำนวนน้อยกว่า ยกตัวอย่างเช่น เวลาเราขับรถไปต่างจังหวัด หรือเข้าเมือง ในระยะทาง 1 กิโลเมตร เราจะเจอ รถเก๋ง รถตู้ มากกว่าเจอรถบรรทุก 6 – 10 ล้อแน่นอน แต่ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อย รถบรรทุกนี้มีผลต่อทัศนวิสัยการขับขี่ของรถยนต์คันอื่นด้วย
และเป็นสาเหตุการ เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง เนื่องจากคนขับแซงไม่พ้น หรือจอดอยู่เฉย ๆ แล้วถูกรถคันอื่นขับมาชน แต่นั่นก็ยังไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่กรมขนส่ง บังคับให้รถบรรทุกติด GPS ครับ รถยนต์ถูกขโมย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ตัวสเป็ค GPS Tracker ที่ได้รับความนิยมสูงสุด จะเป็นกล่องสีดำที่ติดตั้งกับ ด้านนอกห้องโดยสารก็ได้ โดยต้องเชื่อมโยง เดินสายไฟอย่างปลอดภัย ป้องกันการช็อตจากความชื้น และสามารถสั่งให้ดับเครื่องยนต์ไม่ให้ไปต่อได้ ซึ่งบางรุ่นมีฟังก์ชั่นเสริม ให้ส่งแจ้งเตือนเข้าโทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ แบตหมดเร็ว และต้องชาร์จทิ้งไว้ตลอดเวลา รวมถึงหน่วยความจำอาจไม่เพียงพอกับการบันทึกข้อมูลย้อนหลังยาว ๆ ซึ่งการลงทุนไม่คุ้มกว่าการติด GPS Tracker ที่ทำออกมาเพื่อติดตาม รถติดเครื่องยนต์โดยเฉพาะ
     โดยสรุปแล้ว การติดตั้ง GPS Tracker ต้องทำในรถบรรทุกทุกคัน เป็นต้นไป หากคุณเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของ รถบรรทุกที่ยังไม่ดำเนินการอย่างถูกต้อง รีบศึกษาหาเครื่อง GPS Tracker ที่ได้มาตรฐานมาติดไว้กับรถของคุณนะครับ แต่หากต้องการต่อประกันภาคสมัครใจให้กับรถบรรทุกทุกรุ่น สอบถามกับพี่หมีได้เลยครับ
สนใจติดต่อ @GeniusGTS

   บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด​

 

23 ถนนมาเจริญ แขวง หนองค้างพลู
เขต หนองแขม กทม. 10160​

 

เวลาทำการ จันทร์ – เสาร์
08:30 – 18:00

Email    :  sales.geniustracks@gmail.com

Call Office             : 02-111-7744

ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค  : 082-416-6442

ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา    : 086-386-8291
บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด​

23 ถนนมาเจริญ แขวง หนองค้างพลู เขต หนองแขม กทม. 10160​

เวลาทำการ จันทร์ – เสาร์ 08:30 – 18:00

Email    :  sales.geniustracks@gmail.com
Call Office             : 02-111-7744
ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค   : 082-416-6442
ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา    : 086-386-8291