gps tracker lazada ระบบอัจริยะ ที่บอกตำแหน่งที่ตั้งของพิกัดที่อยู่ได้ อย่างเป็นที่

gps tracker lazada ระบบอัจริยะ ที่บอกตำแหน่งที่ตั้งของพิกัดที่อยู่ได้ อย่างเป็นที่น่าทึ่งอย่างมาก

gps tracker lazada GPS คือ ระบบกำหนดตำแหน่งบนผืนโลก ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System ซึ่งระบบ GPS ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือส่วนอวกาศ ประกอบด้วยโครงข่ายดาวเทียมหลัก 3 ค่าย คือ อเมริกา รัสเซีย ยุโรปของอเมริกา ชื่อ NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging GPS) มีดาวเทียม 28 ดวง ใช้งานจริง 24 ดวง อีก 4 ดวงเป็นตัวสำรอง

ดำเนินงานโดย Department of Defenses มีรัศมีเส้นทางโคจรจากพื้นโลก 20,162.81 กม.หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาสำหรับการโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมงยุโรป ชื่อ Galileo มี 27 ดวง ดูแลงานโดย ESA หรือ European Satellite Agency จะพร้อมใช้งานในปี 2008รัสเซีย ชื่อ GLONASS หรือ Global Navigation Satellite บริหารโดย Russia VKS (Russia Military Space Force)ขณะนี้ภาคประชากรทั่วทั้งโลกสามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจากดาวเทียมของทางอเมริกา (NAVSTAR) ได้ฟรี

เนื่องมาจาก แนวนโยบายสิทธิการเข้าถึงข้อมูล lk 710 gps แล้วก็ข่าวสำหรับประชาชนของรัฐบาลสหรัฐ ก็เลยเปิดให้ประชากรทั่วๆไปสามารถใช้ข้อมูลดังที่กล่าวถึงแล้วในระดับ gps tracker lazada gps fashion gps tracker รีวิว ความเที่ยงตรงที่ไม่เป็นภัยต่อความมันอาจของเมือง กล่าวอีกนัยหนึ่งมีความแม่นยำในระดับบวก / ลบ 10 เมตรส่วนควบคุม ประกอบด้วยสถานีภาคพื้นดิน สถานีใหญ่อยู่ที่ Falcon Air Force Base ประเทศ อเมริกา

แล้วก็ศูนย์ควบคุมย่อยอีก 5 จุด กระจัดกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วทั้งโลกส่วนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานควรจะมีเครื่องรับสัญญาณซึ่งสามารถรับคลื่นและก็แปรรหัสจากดาวเทียมเพื่อนำมาประมวลผลให้เหมาะสมกับการใช้งานในแบบต่างๆตอนนี้บางคนมักจะรู้ผิดว่า GPS เป็น GPRS ซึ่ง GPRS ย่อมาจากคำว่า General Packet Radio Service

gps tracker lazada

เป็นระบบติดต่อสื่อสารแบบไร้สายสำหรับโทรศัพท์มือถือ หรือ PDA หรือ notebook

เพื่อเชื่อมต่อกับ interneระบบนำทางด้วย GPS ดำเนินงานยังไง?เริ่มแรกผู้ใช้ควรจะมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือมีเครื่องไม้เครื่องมือนำทาง เมื่อผู้ใช้นำเครื่องไปใช้งานมีการเปิดรับสัญญาณ GPS แล้วตัวโปรแกรมจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันบนแผนที่ แผนที่สำหรับนำทางจะเป็นแผนที่พิเศษที่มีการกำหนดทิศทางการจราจร

ดังเช่นว่า การจราจรแบบชิดทางด้านซ้ายหรือชิดด้านขวา ข้อมูลการเดินรถทางเดียว สาระสำคัญต่างๆข้อมูลทางภูมิศาสตร์ต่างๆฝังไว้ภายในข้อมูลแผนที่ที่ได้ กระทำตรวจและก็ตั้งค่าไว้แล้ว ในแต่ละทางแยกก็จะมีการระบุค่าเอาไว้ด้วยด้วยเหมือนกันเพื่อตัวโปรแกรมทำการเลือกการเชื่อมต่อของ เส้นทางจนกระทั่งจุดหมายที่ได้เลือกไว้เสียงนำทางก็จะดำเนินการสอดคล้องกับการเลือกเส้นทาง

ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากโปรแกรมเลือกเส้นทางที่จะจำต้องไปทางขวาก็จะกำหนดให้มีการแสดงเสียง เตือนให้เลี้ยวขวา โดยแต่ละโปรแกรมก็จะมีการระบุเตือนไว้ล่วงหน้าว่าจะเตือนก่อนจุดเลี้ยวเท่าไร ส่วนการแสดงทิศทางก็จะมีการบอก ไว้ล่วงหน้าเช่นกันสุดแท้แต่ว่าจะกำหนดไว้ล่วงหน้ากี่จุด บางโปรแกรมก็กำหนดไว้จุดเดียว

บางโปรแกรมกำหนดไว้สองจุด หรือบางโปรแกรม ก็สามารถเลือกการแสดงได้ตามสิ่งที่จำเป็นของผู้ใช้การคำนวณทางนี้จะถูกคำนวณให้เสร็จตั่งแต่ก่อน รวมทั้งตัวโปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์อีกทั้งภาพรวมทั้งเสียงตามตำแหน่งจริงที่อยู่ ณ.จุดนั้นๆถ้าเกิดมี การเดินทางออกนอกเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ เครื่องจะกระทำเตือนให้ผู้ใช้รู้และก็จะคำนวณให้อุตสาหะกลับสู่เส้นทางที่ได้คิดแผนไว้ก่อน

ถ้าหากการออกนอกเส้นทางนั้นอยู่เกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ก็จะมีการคำนวณเส้นทางให้ใหม่เองอัตโนมัติเมื่อเครื่องคำนวณเส้นทางให้ผู้ใช้สามารถมองเส้นทางสรุปได้ล่วงหน้า หรือแสดง gps tracker lazada gps fashion gps tracker รีวิว การจำลองทางก็ได้ โปรแกรมนำทางบางโปรแกรมมีความ สามารถกำหนดจุดแวะได้หลายจุดทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดให้การบอกทางสอดคล้องกับการเดินทางเยอะที่สุด

หรือบางทีอาจใช้เพื่อสำหรับการหลอกเครื่อง เพื่อให้นำทางไปยังทางที่อยากได้แทนที่เส้นทางที่เครื่องคำนวณได้ บางโปรแกรมก็มีทางเลือกให้หลบหลีกแบบต่างๆตัวอย่างเช่น เลี่ยงทางผ่านเมือง เลี่ยงทางด่วน เลี่ยงทางกลับรถ ฯลฯ

GPS ปฏิบัติงานเช่นไร? satellite orbit ดาวเทียม GPS (Navstar)

มีดาวเทียม 24 ดวง โดยแบ่งเป็น 6 รอบวงโคจร การจรจะเอียงทำมุมเอียง 55 องศากับเส้นอีเควเตอร์ (Equator) ในลักษณะสานกันเหมือน ลูกตะกร้อแต่ละเส้นทางโคจรมีดาวเทียม 4 ดวง รัศมีวิถีโคจรจากผืนโลก 20,162.81 กม. หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาสำหรับในการโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมง

GPS ดำเนินการโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวง โดยสัญญาณดาวเทียมนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่กำหนดตำแหน่งรวมทั้งเวลาขณะส่งสัญญาณ ตัวเครื่องรับสัญญาณ GPS จะต้องประมวลผลความแตกต่างของเวลาสำหรับเพื่อการรับสัญญาณเทียบกับเวลาจริงในปัจจุบันนี้เพื่อแปรเป็นระยะทางระหว่างเครื่องรับสัญญาณกับดาวเทียมแต่ละดวง ซึ่งได้กำหนดมีตำแหน่งของมันมาพร้อมกับสัญญาณดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเพื่อกำเนิดความเที่ยงตรงในการค้นหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม จะต้องมีดาวเทียมอย่างน้อย 4 ดวง เพื่อบอกตำแหน่งบนผิวโลก

ซึ่งระยะห่างจากดาวเทียมทั้งยัง 3 กับเครื่อง GPS (ที่จุดสีแดง) จะสามารถกำหนดตำแหน่งบนผิวโลกได้ ถ้าเกิดผืนโลกอยู่ในแนวระนาบแต่อันที่จริงผืนโลกมีความโค้งเนื่องจากโครงร่างของโลกมีลักษณะกลม โดยเหตุนั้นดาวเทียมดวงที่ 4 จะมีผลให้สามารถคำนวณเรื่องความสูงเพื่อทำให้ได้ตำแหน่งที่ถูกมากยิ่งขึ้นยิ่งกว่านั้นความเที่ยงตรงของการกำหนดตำแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวง

กล่าวอีกนัยหนึ่งหากระยะห่างระหว่างดาวเทียมที่ใช้งานอยู่ห่างกันย่อมให้ค่าที่แม่นกว่าที่อยู่ใกล้กัน รวมทั้งยิ่งมีปริมาณดาวเทียมที่รับสัญญาณได้มากก็ยิ่งให้ความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ความปรวนแปรของชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศประกอบด้วยประจุไฟฟ้า gps tracker lazada gps fashion gps tracker รีวิว ความชื้น อุณหภูมิ แล้วก็ความหนาแน่นที่ปรวนแปรตลอดเวลา คลื่นเมื่อตกกระทบ

กับวัตถุต่างๆจะมีการหักเหทำให้สัญญาณที่ได้อ่อนลง รวมทั้งสภาพแวดล้อมในรอบๆรับสัญญาณอาทิเช่นมีการบังจากกระจก ละอองน้ำ ใบไม้ จะมีผลต่อค่าความถูกต้องแน่ใจของความเที่ยงตรง เพราะว่าหากสัญญาณจากดาวเทียมมีการหักเหก็จะทำให้ค่าที่คำนวณได้จากเครื่องรับสัญญาณเพี้ยนไป

และก็ท้ายที่สุดก็คือประสิทธิภาพของเครื่องรับสัญญาณว่ามีความไวสำหรับการรับสัญญาณมากแค่ไหนและก็ความเร็วในการประมวณผลด้วยการประเมินระยะห่างระหว่างดาวเทียมกับเครื่องรับทำเป็นโดยใช้สูตรคำนวณ ระยะทาง = ความเร็ว * ระยะเวลา

วัดระยะเวลาที่คลื่นวิทยุส่งจากดาวเทียมมายังเครื่องรับ GPS

คูณด้วยความเร็วของคลื่นวิทยุจะพอๆกับระยะทางที่เครื่องรับ อยู่ห่างจากดาวเทียม โดยในขณะที่วัดได้มาจากนาฬิกาของดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงมีความละเอียดถึงท้องนาโนวินาที รวมทั้งมีการสอบทวนเสมอๆกับสถานีภาคพื้นดินองค์ประกอบในที่สุดก็คือตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวงตอนที่ส่งสัญญาณมาว่าอยู่ที่ใด(Almanac)

มายังเครื่องรับ GPS โดยวิถีโคจรของดาวเทียมได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ สถานีควบคุมจะรอพิจารณาการโคจรของดาวเทียมอยู่ตลอดเวลาเพื่อทวนสอบความถูกต้องแน่ใจเครื่องใช้ไม้สอยที่ใช้ร่วมกับการชี้ทางด้วย GPS มีอะไรบ้าง?วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับการบอกทางด้วย GPS ประกอบด้วยตัวรับสัญญาณดาวเทียม (GPS Receiver Module)หน่วยประมวลผล

โปรแกรมการบอกทาง (Application Software)และก็ข้อมูลแผนที่นำทาง (Map Data)ในเวลานี้มีเครื่อง GPS ที่มีครบทุกๆอย่างในตนเอง ซึ่งจะมีความสะดวกสำหรับการใช้งานและมีความเสถียรสูงดังเช่นว่า PND (Personal / Portable Navigation Device) หรือแบบที่ใช้ GPS receiver ร่วมกับ PDA (Personal Digital Assistant) / Pocket PC / โน้ตบุ๊ก / Smart phone ฯลฯ หรือใน Smart Phone รุ่นใหม่ๆก็จะมี GPS

มาให้พร้อมเลือกใช้หลายรุ่น ทำให้สบายสำหรับในการใช้งานยามหลงทางหรือใช้งานหาสถานที่ใกล้เคียงนอกเหนือจากเครื่องใช้ไม้สอยหลักแล้วยังมีวัสดุอุปกรณ์เสริม อย่างเช่น เสารับสัญญาณ gps tracker lazada gps fashion gps tracker รีวิว ภายนอกแบบติดเฉพาะเครื่องต่อเครื่อง หรือ ตัวกระจายคลื่น (GPS radiator) เพื่อสามารถใช้ GPS ได้ในที่อับสัญญาณ

ดังเช่นในรถที่ติดฟิล์มที่มีสารโลหะอยู่ (หรือที่เรียกกันว่า”ฉาบปรอท”) หรือในตึก
GPS ทำงานยังไง?

satellite orbitดาวเทียม GPS (Navstar) มีดาวเทียม 24 ดวง โดยแบ่งเป็น 6 รอบวงโคจร การจรจะเอียงทำมุมเอียง 55 องศากับเส้นศูนย์สูตร (Equator) ในลักษณะสานกันเหมือน ลูกตะกร้อแต่ละเส้นทางโคจรมีดาวเทียม 4 ดวง รัศมีวงโคจรจากผืนโลก 20,162.81 กม. หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาในการโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมง
GPS ดำเนินงานโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวง

โดยสัญญาณดาวเทียมนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ระบุตำแหน่งแล้วก็เวลาขณะส่งสัญญาณ ตัวเครื่องรับสัญญาณ GPS จำเป็นที่จะต้องประมวลผลความไม่เหมือนของเวลาสำหรับเพื่อการรับสัญญาณเทียบกับเวลาจริง ณ ตอนนี้เพื่อแปรเป็นระยะทางระหว่างเครื่องรับสัญญาณกับดาวเทียมแต่ละดวง

ซึ่งได้เจาะจงมีตำแหน่งของมันมากับสัญญาณดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเพื่อให้กำเนิดความเที่ยงตรงสำหรับการค้นหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม ควรจะมีดาวเทียมอย่างน้อย 4 ดวง เพื่อบอกตำแหน่งบนผิวโลก ซึ่งระยะห่างจากดาวเทียมทั้ง 3 กับเครื่อง GPS (ที่จุดสีแดง) จะสามารถเจาะจงตำแหน่งบนผิวโลกได้ ถ้าเกิดพื้นโลกอยู่ในแนว gps tracker lazada gps fashion gps tracker รีวิว

ราบแต่ว่าในความจริงพื้นโลกมีความโค้งเพราะว่าเค้าโครงของโลกมีลักษณะกลม โดยเหตุนี้ดาวเทียมดวงที่ 4 จะก่อให้สามารถคำนวณเรื่องความสูงเพื่อทำให้ได้ตำแหน่งที่ถูกมากขึ้นนอกจากนี้ความแม่นยำของการระบุตำแหน่งนั้นขึ้นกับตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวง กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าระยะห่างระหว่างดาวเทียมที่ใช้งานอยู่ห่างกันย่อมให้ค่าที่ถูกต้องกว่าที่อยู่ใกล้กัน

รวมทั้งยิ่งมีปริมาณดาวเทียมที่รับสัญญาณได้มากก็ยิ่งให้ความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ความปรวนแปรของชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศมีประจุไฟฟ้า ความชื้น อุณหภูมิ รวมทั้งความหนาแน่นที่ปรวนแปรตลอดระยะเวลา คลื่นเมื่อตกกระทบ กับวัตถุต่างๆจะมีการหักเหทำให้สัญญาณที่ได้อ่อนลง และก็สิ่งแวดล้อมในบริเวณรับสัญญาณอาทิเช่นมีการบดบังจากกระจก ละอองน้ำ ใบไม้

จะมีผลต่อค่าความถูกต้องแน่ใจของความเที่ยงตรง เนื่องจากว่าหากสัญญาณจากดาวเทียมมีการหักเหก็จะทำให้ค่าที่คำนวณได้จากเครื่องรับสัญญาณสติไม่ดีไป และสุดท้ายก็คือคุณภาพของเครื่องรับสัญญาณบอกว่ามีความไวในการรับสัญญาณมากแค่ไหนแล้วก็ความเร็วในการประมวณผลด้วยการประเมินระยะห่างระหว่างดาวเทียมกับเครื่องรับทำเป็นโดยใช้สูตรคำนวณ ระยะทาง = ความเร็ว * ระยะเวลา วัดระยะเวลาที่คลื่นวิทยุส่งจากดาวเทียมมายังเครื่องรับ GPS คูณด้วยความเร็วของคลื่นวิทยุจะเท่ากับระยะทางที่เครื่องรับ อยู่ห่างจากดาวเทียม

โดยขณะที่วัดได้มาจากนาฬิกาของดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงมีความละเอียดถึงทุ่งนาโนวินาที และมีการสอบทวนเสมอๆกับสถานีภาคพื้นดินส่วนประกอบท้ายที่สุดก็คือตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวงในตอนที่ส่งสัญญาณมาว่าอยู่ที่แห่งใด(Almanac) มายังเครื่องรับ GPS โดยวงโคจรของดาวเทียมได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ สถานีควบคุมจะรอตรวจดูการโคจรของดาวเทียมอยู่เสมอเวลาเพื่อทวนสอบความถูกต้องชัดเจนการใช้ระบบ GPS ในชีวิตประจำวันขณะนี้มีการใช้อุปกรณ์ GPS

กันอย่างมากมาย gps tracker lazada gps fashion gps tracker รีวิว และก็ราษฎรมีความรู้และมีความเข้าใจเรื่อง GPS อย่างดีเยี่ยม ด้วยเหตุว่าได้มีการใช้ งานมานานระยะหนึ่งแล้ว และก็มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลการจราจรในรูปแบบของดิจิตอล ยกตัวอย่างเช่น ในรถแท็กซี่จะเจอเครื่องมือ GPS เพื่อหลีกเลี่ยงทางที่มีการจราจรแน่น หรือการขับรถยนต์เพื่อท่องเที่ยวก็จะมีการชี้แนะทางท่องเที่ยวพร้อมสถานที่น่าสนใจต่างๆ

อย่างเช่น ห้องอาหาร บ้านพัก จุดสำหรับชมวิว แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ และก็นักเที่ยวก็มักจะพกอุปกรณ์ GPS ในแบบอย่าง PND หรือ Smart Phone ที่ลง Application Software สำหรับในการนำทาง ยกตัวอย่างเช่น Google Map แทนการนำเอาสมุดแผนที่อย่างในสมัยก่อน ในเวลานี้ระบบ GPS สามารถ

ค้นหาถึงระดับบ้านเลขที่หรือเบอร์โทรศัพท์แล้วก็นำทางไปสู่จุดหมายได้อย่างถูกต้องในปัจจุบันเว้นแต่ฟังก์ชั่นการบอกทางรากฐานแล้วก็ยังมีการเตือนทางโค้ง จุดด่านคิดเงิน จุดที่ชอบมีการตรวจค้นความเร็ว ตำแหน่งกล้องถ่ายรูปตรวจหาการละเมิดกฎจราจร การกำหนดความเร็วในถนนหนทางแต่ละสาย

ข้อมูลการท่องเที่ยวพร้อมรายละเอียดพร้อม ภาพประกอบ ข้อมูลห้องอาหารอร่อย ภาพเสมือนจริง ข้อมูลจราจร TMC หรือ (Traffic Message Channel) trackingการใช้ GPS ในการติดตามก็มีการใช้งาน gps tracker lazada gps fashion gps tracker รีวิว อย่างมากมายตัวอย่างเช่น รถบรรทุก รถยนต์สาธารณะ รถพยาบาล รถยนต์ตำรวจ รถโรงเรียน เรือประมง อื่นๆอีกมากมาย เพื่อ การจัดการกรุ๊ปรถยนต์ (Fleet Management), ความปลอดภัย, ติดตามแล้วก็บันทึกพฤติกรรมการใช้แรงงานยานพาหนะ

สนใจติดต่อแอดไลน์ @GeniusGTS

   บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด​

 

23 ถนนมาเจริญ แขวง หนองค้างพลู
เขต หนองแขม กทม. 10160​

 

เวลาทำการ จันทร์ – เสาร์
08:30 – 18:00

Email    :  sales.geniustracks@gmail.com

Call Office             : 02-111-7744

ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค  : 082-416-6442

ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา    : 086-386-8291
บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด​

23 ถนนมาเจริญ แขวง หนองค้างพลู เขต หนองแขม กทม. 10160​

เวลาทำการ จันทร์ – เสาร์ 08:30 – 18:00

Email    :  sales.geniustracks@gmail.com
Call Office             : 02-111-7744
ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค   : 082-416-6442
ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา    : 086-386-8291