thaigps ความสามารถที่บ่งบอกพิกัด ตำแหน่งที่อยู่ได้อย่างน่าทึ่งthaigps เป็นระบบ

thaigps

thaigps ความสามารถที่บ่งบอกพิกัด ตำแหน่งที่อยู่ได้อย่างน่าทึ่ง

thaigps เป็นระบบกำหนดตำแหน่งบนผืนโลก ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System ซึ่งระบบ GPS ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก เป็น
1. ส่วนอวกาศ มีเครือข่ายดาวเทียมหลัก 3 ค่ายเป็นอเมริกา รัสเซีย ยุโรปของอเมริกา ชื่อ NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging GPS) มีดาวเทียม 28 ดวง ใช้งานจริง 24 ดวง อีก 4 ดวงเป็นตัวสำรอง บริหารโดย Department of Defenses มีรัศมีเส้นทางโคจรจากผืนโลก 20,162.81 กม.หรือ 12,600 ไมล์

ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาในการโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมงยุโรป ชื่อ Galileo มี 27 ดวง ดูแลงานโดย ESA หรือ European Satellite Agency จะพร้อมใช้งานในปี 2008รัสเซีย ชื่อ GLONASS หรือ Global Navigation Satellite บริหารโดย Russia VKS (Russia Military Space Force)ตอนนี้ภาคสามัญชนทั่วโลกสามารถใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของทางอเมริกา (NAVSTAR) ได้ฟรี

เหตุเพราะ แผนการสิทธิการเข้าถึงข้อมูล thai gps และก็ข้อมูลสำหรับราษฎรของรัฐบาลสหรัฐ จึงเปิดให้ราษฎรทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นในระดับความแม่นยำที่ไม่เป็นภัยต่อความมันคงจะของรัฐ พูดอีกนัยหนึ่งมีความเที่ยงตรงในระดับบวก / ลบ 10 เมตร

2. ส่วนควบคุม มีสถานีภาคพื้นดิน สถานีใหญ่อยู่ที่ Falcon Air Force Base ประเทศ อเมริกา แล้วก็ศูนย์ควบคุมย่อยอีก 5 จุด กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วทั้งโลก
3. ส่วนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานควรจะมีเครื่องรับสัญญาณที่สามารถรับคลื่นและแปรรหัสจากดาวเทียมเพื่อนำมาประมวลผลให้เหมาะสมกับการใช้งานในแบบต่างๆทุกวันนี้บางท่านชอบรู้ผิดว่า GPS เป็น GPRS ซึ่ง GPRS ย่อมาจากคำว่า General Packet Radio Service เป็นระบบติดต่อแบบไร้สายสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ PDA หรือ notebook เพื่อเชื่อมต่อกับ internetดาวเทียม GPS (Navstar)

thaigps

ประกอบด้วยดาวเทียม 24 ดวง โดยแบ่งเป็น 6 รอบวงโคจร การจรจะเอียงทำมุมเอียง 55 องศากับเส้นอีเควเตอร์ (Equator) ในลักษณะสานกันเหมือน ลูกตะกร้อแต่ละ thaigps gps tracking คือ tracker app วิถีโคจรมีดาวเทียม 4 ดวง รัศมีเส้นทางโคจรจากผืนโลก 20,162.81 กิโลเมตร หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาในการหมุนรอบโลก 12 ชั่วโมง

GPS ปฏิบัติงานโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวง

โดยสัญญาณดาวเทียมนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่กำหนดตำแหน่งแล้วก็เวลาขณะส่งสัญญาณ ตัวเครื่องรับสัญญาณ GPS จำเป็นจะต้องประมวลผลไม่เหมือนกันของเวลาสำหรับเพื่อการรับสัญญาณเทียบกับเวลาจริงในตอนนี้เพื่อแปรเป็นระยะทางระหว่างเครื่องรับสัญญาณกับดาวเทียมแต่ละดวง ซึ่งได้เจาะจงมีตำแหน่งของมันมากับสัญญาณดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพื่อกำเนิดความเที่ยงตรงสำหรับการค้นหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม ต้องมีดาวเทียมอย่างต่ำ 4 ดวง เพื่อบอกตำแหน่งบนผิวโลก

ซึ่งระยะห่างจากดาวเทียมทั้ง 3 กับเครื่อง GPS (ที่จุดสีแดง) จะสามารถระบุตำแหน่งบนผิวโลกได้ แม้พื้นโลกอยู่ในแนวระนาบแต่ตามความจริงพื้นโลกมีความโค้งงอเนื่องด้วยเค้าโครงของโลกมีลักษณะกลม ฉะนั้นดาวเทียมดวงที่ 4 จะมีผลให้สามารถคำนวณเรื่องความสูงเพื่อทำให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งไปกว่านี้ความแม่นยำของการเจาะจงตำแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวง

กล่าวอีกนัยหนึ่งหากระยะห่างระหว่างดาวเทียมที่ใช้งานอยู่ห่างกันย่อมให้ค่าที่แม่นกว่าที่อยู่ใกล้กัน และก็ยิ่งมีจำนวนดาวเทียมที่รับสัญญาณได้มากก็ยิ่งให้ความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ความแปรปรวนของชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศมีประจุไฟฟ้า ความชุ่มชื้น อุณหภูมิ และความหนาแน่นที่ผันแปรตลอดเวลา คลื่นเมื่อตกกระทบ

กับวัตถุต่างๆจะมีการหักเหทำให้สัญญาณที่ได้อ่อนลง แล้วก็สภาพแวดล้อมในบริเวณรับสัญญาณได้แก่มีการบังจากกระจก ละอองน้ำ ใบไม้ จะมีผลต่อค่าความถูกต้องของความแม่นยำ เพราะเหตุว่าหากสัญญาณจากดาวเทียมมีการหักเหก็จะมีผลให้ค่าที่คำนวณได้จากเครื่องรับสัญญาณเพี้ยนไป และสุดท้ายก็คือประสิทธิภาพของเครื่องรับสัญญาณว่ามีความไวในการรับสัญญาณขนาดไหนและความเร็วสำหรับในการประมวณผลด้วย

การประมาณระยะห่างระหว่างดาวเทียมกับเครื่องรับทำเป็นโดยใช้สูตรคำนวณ ระยะทาง = ความเร็ว * ช่วงเวลา วัดระยะเวลาที่คลื่นวิทยุส่งจากดาวเทียมมายังเครื่องรับ GPS คูณด้วยความเร็วของคลื่นวิทยุจะพอๆกับระยะทางที่เครื่องรับ อยู่ห่างจากดาวเทียม โดยในขณะที่วัดได้มาจากนาฬิกาของดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงมีความละเอียดถึงท้องนาโนวินาที แล้วก็มีการสอบทวนเสมอๆกับสถานีภาคพื้นดินส่วนประกอบในที่สุดก็คือตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวงในเวลาที่ส่งสัญญาณมาว่าอยู่ที่แห่งไหน(Almanac) มายังเครื่องรับ GPS โดยเส้นทางโคจรของดาวเทียมได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ สถานีควบคุมจะรอวิเคราะห์การโคจรของดาวเทียมอยู่เสมอเวลาเพื่อทวนสอบความถูกต้องแน่ใจ

3. ระบบนำทางด้วย GPS ทำงานยังไง?เริ่มแรกผู้ใช้ควรจะมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือมีเครื่องไม้เครื่องมือนำทาง เมื่อผู้ใช้นำเครื่องไปใช้งานมีการเปิดรับสัญญาณ GPS แล้วตัวโปรแกรมจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันนี้บนแผนที่ แผนที่สำหรับนำทางจะเป็นแผนที่พิเศษที่มีการระบุแนวทางการจราจร thaigps gps tracking คือ tracker app ดังเช่น การจราจรแบบชิดด้านซ้ายหรือชิดทางด้านขวา

ข้อมูลการเดินรถทางเดียว จุดหลักต่างๆข้อมูลทางภูมิศาสตร์ต่างๆฝังเอาไว้

ภายในข้อมูลแผนที่ที่ได้ ทำการตรวจรวมทั้งตั้งค่าไว้แล้ว thaigps  ในแต่ละทางแยกก็จะมีการกำหนดค่าเอาไว้ด้วยด้วยเหมือนกันเพื่อให้ตัวโปรแกรมทำการเลือกการเชื่อมต่อของ เส้นทางจนกระทั่งจุดหมายปลายทางที่ได้เลือกไว้เสียงนำทางก็จะทำงานสอดคล้องกับการเลือกเส้นทาง ดังเช่นถ้าหากโปรแกรมเลือกทางที่จะจำต้องไปด้านขวาก็จะกำหนดให้มีการแสดงเสียง เตือนให้เลี้ยวขวา โดยแต่ละโปรแกรมก็จะมีการระบุเตือนไว้ล่วงหน้าว่าจะเตือนก่อนจุดเลี้ยวเท่าไร ส่วนการแสดงทิศทางก็จะมีการบอก ไว้ล่วงหน้าด้วยเหมือนกันแล้วแต่ว่าจะกำหนดไว้ล่วงหน้ากี่จุด บางโปรแกรมก็กำหนดไว้จุดเดียว

บางโปรแกรมกำหนดไว้สองจุด หรือบางโปรแกรม ก็สามารถเลือกการแสดงได้ตามความต้องการของผู้ใช้การคำนวณเส้นทางนี้จะถูกคำนวณให้เสร็จตั่งตั้งแต่แรก แล้วก็ตัวโปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ทั้งยังภาพและก็เสียงตามตำแหน่งจริงที่อยู่ ณ.จุดนั้นๆถ้าหากมี การเดินทางออกนอกเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ เครื่องจะกระทำเตือนให้ผู้ใช้ทราบและก็จะคำนวณให้บากบั่นกลับสู่ทางที่ได้วางแผนไว้ก่อน

แม้การออกนอกเส้นทางนั้นอยู่เกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ก็จะมีการคำนวณทางให้ใหม่เองอัตโนมัติเมื่อเครื่องคำนวณเส้นทางให้ผู้ใช้สามารถมองทางสรุปได้ล่วงหน้า หรือแสดงการเลียนแบบทางก็ได้ โปรแกรมนำทางบางโปรแกรมมีความ สามารถกำหนดจุดแวะได้หลายจุดทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดให้การชี้ทางสอดคล้องกับการเดินทางมากที่สุด หรืออาจใช้เพื่อการหลอกเครื่อง เพื่อนำทางไปยังทางที่อยากแทนที่เส้นทางที่เครื่องคำนวณได้ บางโปรแกรมก็มีทางเลือกให้หลีกเลี่ยงแบบต่างๆได้แก่ เลี่ยงทางผ่านเมือง เลี่ยงทางด่วน เลี่ยงทางกลับรถ เป็นต้น

4. แผนที่นำทางด้วย GPS มีที่มาเช่นไร?นอกจากคนที่ใช้ระบบ GPS ควรมีเครื่องรับสัญญาณ GPS หน่วยประเมินผล โปรแกรมแผนที่และข้อมูลแผนที่ขึ้นกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ในลักษณะต่างๆการรับสัญญาณจากดาวเทียมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนการใช้งานในแบบอย่างที่ใช้ประกอบกับแผนที่จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของ แผนที่นานับประการขึ้นกับบริษัทที่จัดทำแผนที่ ในประเทศไทยมีคนจัดทำแผนที่เพื่อใช้กับ GPS รายใหญ่ๆดังเช่น
GARMIN
POWER MAP
SpeedNaviเว้นเสียแต่ความเฉพาะของแผนที่นำทางจะไม่สามารถประยุกต์ใช้ต่างค่ายได้แล้ว

แผนที่ยังมีความเฉพาะสำหรับเครื่องแต่ละเครื่องด้วย

คือไม่สามารถนำแผนที่จากเครื่องหนึ่งไปใช้กับเครื่องอื่นได้ ต้องมีการป้อนรหัสที่บริษัทจัดให้จึงจะสามารถใช้งานได้การสร้างแผนที่นำทางจะเริ่มจากการใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียมมาต่อทับกันเสมือนการปูกระเบื้องเพื่อให้เห็นภาพรวมของภูมิประเทศ แล้วจึงไปกำหนดตำแหน่งอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ (calibrate) เป็นค่าพิกัดดาวเทียม แล้วจึงมีการสร้างข้อมูลต่างๆเช่น ถนน สถานที่สำคัญ

จุดสนใจ เป็นชั้นๆ(layer) แล้วเอามาประกอบกันเป็นแผนที่นำทางการผลิตข้อมูลทางภูมิศาสตร์ควรมีการสำรวจภาคสนามซึ่งจำเป็นต้องใช้บุคคลากร ทรัพยากรเยอะมากๆ และก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา thaigps gps tracking คือ tracker app จึงทำให้การผลิตแผนที่มีต้นทุนที่สูง

5. เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ร่วมกับการบอกทางด้วย GPS ประกอบด้วยอะไรบ้าง?อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับการชี้ทางด้วย GPS มีตัวรับสัญญาณดาวเทียม (GPS Receiver Module)หน่วยประเมินผล (CPU)โปรแกรมการชี้ทาง (Application Software)และข้อมูลแผนที่นำทาง (Map Data)เดี๋ยวนี้มีเครื่อง GPS ที่มีครบทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเอง ซึ่งจะมีความสะดวกในการใช้งานและก็มีความเสถียรสูงยกตัวอย่างเช่น PND (Personal / Portable Navigation Device) หรือแบบที่ใช้ GPS receiver ร่วมกับ PDA (Personal Digital Assistant) / Pocket PC / โน้ตบุ๊ก / Smart phone เป็นต้น

หรือใน Smart Phone รุ่นใหม่ๆก็จะมี GPS มาให้พร้อมเลือกใช้หลายรุ่น ทำให้สะดวกสำหรับเพื่อการใช้งานยามหลงทางหรือใช้งานหาสถานที่ใกล้เคียงเว้นแต่วัสดุอุปกรณ์หลักแล้วยังมีเครื่องมือเสริม อาทิเช่น เสารับสัญญาณภายนอกแบบติดเฉพาะเครื่องต่อเครื่อง หรือ ตัวกระจัดกระจายคลื่น (GPS radiator) เพื่อสามารถใช้ GPS ได้ในที่อับสัญญาณ ได้แก่ในรถที่ติดฟิล์มที่มีสารโลหะอยู่ (หรือที่เรียกกันว่า”ฉาบปรอท”) หรือในตึกกลับ

6. การดัดแปลงงานทุกวันนี้ได้มีการใช้งานในลักษณะต่างๆดังนี้การกำหนดพิกัดของสถานที่ต่างๆการเขียนแผนที่ โดยส่านใหญ่นิยมใช้วัสดุอุปกรณ์ซึ่งสามารถพกพาไปได้ง่าย มีความทนทาน กันน้ำได้ สามารถใช้กับถ่านไฟฉายขนาดมาตรฐานได้ ดูรายละเอียด GPS สำหรับงานสำรวจการชี้ทาง

ได้รับความนิยมอย่างมากมายมีหลากหลายแบบรวมทั้งขนาด สามารถนำทางได้ทั้งภาพและก็เสียง ใช้ได้หลายภาษา บางแบบมีภาพเสมือนจริง ภาพโฮโลแกรม และก็ความสามารถอื่นๆเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่น multimedia Bluetooth hand free ฯลฯ ดูกรยละเอียด GPS นำทางการวางแผนการใช้ผลดีที่ดิน: โครงข่ายหมุดดาวเทียม GPS ของกรมที่ดิน (DOLVRS)การกำหนดจุดเพื่อทุเลาสาธารณะภัย

เช่น เสื้อกั๊กชูชีพที่มีเครื่องส่งสัญญาณจีพีเอสวางผังในการจัดส่งผลิตภัณฑ์การนำไปใช้ประโยชน์ในขบวนการเที่ยงธรรม เช่นการติดตามบุคคลการติดตามการค้ายาเสพติด อื่นๆอีกมากมาย ดูก่อนยละเอียด GPS เพื่อการตำหนิดตามการนำไปใช้ประโยชน์ทางการทหาร ดูก่อนยละเอียดเกี่ยวกับอนาคต GPS ทางด้านทหารจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่นี่ The Future of the Global Positioning Systemการกีฬา

ตัวอย่างเช่นใช้เพื่อการฝึกฝนเพื่อวัดความเร็ว ระยะทาง แคลลอปรี่ที่เผาผลาญ ดูรายละเอียด เครื่องใช้ไม้สอย GPS สำหรับกิจกรรมที่โล่งแจ้ง หรือ ใช้ในสนามกอล์ฟเอคำนวณระยะจากจุดที่อยู่ถึงหลุมการนันทนาการ ดังเช่น ระบุจุดตกปลา หาระยะในเวลาที่เหมาะสมในการตกปลา การวัดความเร็ว ระยะทาง บันทึกทาง เรือบิน/รถบังคับวิทยุ ระบบการควบคุมหรือติดตามยานพาหนะการต่อว่าดตามบุคคล เพื่อให้ทราบดีว่ายานพาหนะอยู่ที่ไหน มีการเคลื่อนที่หรือไม่

มีการแจ้งเตือนให้กับผู้ติดตามเมื่อมีการเคลื่อนเร็วกว่าที่กำหนดหรือเขยื้อนออกนอกพื้นที่หรือไปสู่พื้นที่ที่ระบุ  gps tracking คือ tracker app นอกนั้นยังสามารถใช้ประโยชน์สำหรับเพื่อการคุ้มครองป้องกันการโจรกรรมรวมทั้งติดตามสินทรัพย์คืน ดูกรยละเอียด ระบบติดตามการนำข้อมูล GPS มาประกอบกับภาพถ่ายเพื่อการท่องเที่ยว การทำรายงานกิจกรรม เป็นต้น โดยต้องมีเครื่องรับสัญญาณ ดาวเทียมจัดตั้งอยู่กับกล้องบางรุ่น หรือการใช้ GPS Data Logger ร่วมกับ Software

การใช้ระบบ GPS ในชีวิตประจำวันตอนนี้มีการใช้อุปกรณ์ GPS กันอย่างกว้างขวาง

แล้วก็พสกนิกรมีความรู้เรื่อง GPS อย่างดีเยี่ยม เพราะเหตุว่าได้มีการใช้ งานมานานระยะหนึ่งแล้ว และมีระบบระเบียบเชื่อมโยงข้อมูลการจราจรในรูปแบบของดิจิตอล อย่างเช่น ในรถแท็กซี่จะพบเครื่องไม้เครื่องมือ GPS เพื่อหลบหลีกเส้นทางที่มีการจราจรคับคั่ง หรือการขับรถเพื่อท่องเที่ยวก็จะมีการเสนอแนะทางท่องเที่ยวพร้อมสถานที่น่าดึงดูดต่างๆเป็นต้นว่า ร้านอาหาร บ้านพัก จุดสำหรับชมวิว สถานที่สำหรับท่องเที่ยว เป็นต้น

และผู้เดินทางก็มักจะพกอุปกรณ์ GPS ในต้นแบบ PND หรือ Smart Phone ที่ลง Application Software สำหรับในการนำทาง อย่างเช่น Google Map แทนการนำเอาสมุดแผนที่อย่างในอดีต ขณะนี้ระบบ GPS สามารถ ค้นหาถึงระดับบ้านเลขที่หรือเบอร์โทรศัพท์และก็นำทางไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องในขณะนี้นอกเหนือจากฟังก์ชั่นการชี้ทาง thaigps gps tracking คือ tracker app ฐานรากและจากนั้นก็ยังมีการเตือนทางโค้ง จุดด่านคิดเงิน จุดที่ชอบมีการตรวจความเร็ว

ตำแหน่งกล้องตรวจการขัดขืนกฎจราจร การกำหนดความเร็วในถนนหนทางแต่ละสาย ข้อมูลการท่องเที่ยวพร้อมเนื้อหาพร้อม ภาพอธิบาย ข้อมูลห้องอาหารอร่อย ภาพเหมือนจริง ข้อมูลจราจร TMC หรือ (Traffic Message Channel)

สนใจติดต่อแอดไลน์ @GeniusGTS