gps tracking คือ อะไร มีความพิเศษในการทำงานของระบบอย่างไร น่าสนใจเพียง

gps tracking  คือ อะไร มีความพิเศษในการทำงานของระบบอย่างไร น่าสนใจเพียงไหน

gps tracking คือ  การระบุตำแหน่งของวัตถุบนผืนโลก  ใช้เพื่อติดตามรวมทั้งเจาะจงตำแหน่งของวัตถุนั้นๆโดยเทคโนโลยีนี้สามารเจาะจงได้ครอบคลุมถึงพิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด ความเร็วบนพื้นทวีป แล้วก็เส้นทางการเคลื่อนที่ ของวัตถุที่พวกเราติดตามอยู่ได้ ซึ่งระบบนี้ได้ประยุกต์ใช้กับยานพาหนะเพื่อติดตามยานพาหนะโดยระบบเน็ตเวิร์คจะเชื่อมต่อผ่านระบบสัญญาณวิทยุหรือโทรศัพท์ไปยังระบบคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่แสดงตำแหน่ง

ของรถยนต์หรือยานพาหนะเพื่อให้ทราบดีว่ารถยนต์หรือยานพาหนะนั้นอยู่ที่ตำแหน่งใดโดยจีพีเอสจะมีระบบการวิเคราะห์ คือ tracker app systems และก็จะไปแสดงตำแหน่งให้สอดคล้องกับแผนที่โลก หมายถึงการกำหนดตำแหน่งของวัตถุผ่านระบบเจาะจงตำแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS) ซึ่งใช้เพื่อติดตามและเจาะจงตำแหน่งของวัตถุนั้นๆจากระยะไกล โดยเทคโนโลยี

 

gps tracking คือ

 

นี้สามารกำหนดได้ครอบคลุมถึงพิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด, ลองจิจูด, ความเร็วบนพื้นแผ่นดิน ทิศทางแล้วก็เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นๆที่เราติดตามอยู่ได้จีพีเอส (GPS) เป็นระบบที่มีกรุ๊ปดาวเทียม 24 ดวงโคจรรอบโลกแล้วก็มีระยะห่างระหว่างดาวเทียมแต่ละดวงเสมอกัน โดยส่งสัญญาณกำหนดพิกัดมายังโลกเพื่อผู้คนที่ภาคพื้นดินรวมทั้งมีเครื่องรับสัญญาณสามารถที่จะระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ ซึ่งความแม่นยำของตำแหน่งจะคลาดเคลื่อนเพียงแต่ 10 ถึง 100 เมตร

ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องใช้ไม้สอยรับสัญญาณ แล้วก็บางครั้งอาจจะคาดเขยื้อนได้เพียงแต่ 1 เมตร ถ้าเป็นอุปกรณ์รับสัญญาณที่มีความพิเศษ ดังเช่นว่า เครื่องมือที่ใช้ในกองทัพวัสดุอุปกรณ์รับสัญญาณจีพีเอส โดยปกตินั้นจะใช้สำหรับ งานด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก แต่ว่าเพราะเดี๋ยวนี้ต้นทุนสำหรับ เพื่อการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือรับสัญญาณจีพีเอสนั้นถูกลง ทำให้คนทุกๆกรุ๊ปสามารถเข้าถึงเครื่องใช้ไม้สอยนี้ได้ ซึ่งตัวรับสัญญาณจีพีเอสนอกเหนือจากที่จะติดตั้งเอาไว้ภายในวัสดุอุปกรณ์สำหรับนำทางแล้ว ยังได้ติดตั้งไว้เป็นวัสดุอุปกรณ์รากฐานในโทรศัพท์มือถือและก็แท็บเล็ตอีกด้วย

เป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นเป็นอย่างมาก thaigps สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

, เจ้าหน้าที่ดับเพลิง, gps tracking คือ tracker app gps trackin systems การใช้งานในกองทัพและธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากหน่วยงานที่กล่าวมาจะใช้ระบบการต่อว่าดตามตำแหน่งรถยนต์หรือยานพาหนะ(AVL: Automatic Vehicle Location) ทั้งสิ้น ซึ่งระบบติดตามยานพาหนะหรือที่ติดตั้งในรถยนต์นั้นโดยปกติจะประกอบไปด้วยเครื่องมือรับสัญญาณวิทยุหรือสัญญาณโทรศัพท์, เครื่องไม้เครื่องมือรับสัญญาณจีพีเอส และก็เสาอากาศเพื่อรับสัญญาณจีพีเอส

โดยระบบเน็ตเวิร์คจะเชื่อมต่อผ่านระบบสัญญาณวิทยุหรือโทรศัพท์ไปยังระบบคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทแสดงผลตำแหน่งของรถยนต์หรือยานพาหนะนั้นเพื่อรู้ว่ารถยนต์หรือยานพาหนะนั้นอยู่ที่ตำแหน่งใด โดยจีพีเอสจะมีระบบระเบียบการวิเคราะห์และจะไปแสดงตำแหน่งให้สอดคล้องกับแผนที่โลกซึ่งระบบติดตามยานพาหนะเป็นอีกระบบหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบของพนักงานและก็เพิ่มประสิทธิภาพของกรรมวิธีจัดส่งสินค้าหรือบริการต่างๆของบริษัท

โดยระบบการตำหนิดตามรถยนต์หรือยานพาหนะที่เรียกกันว่า จะมีผลให้การจัดการและก็จัดการงานพวกนี้มีคุณภาพ ทั้งลดรายจ่ายที่ไม่มีความจำเป็นออกไปได้อีกด้วย
เป็นการระบุตำแหน่งของวัตถุบนแผ่นดิน ใช้เพื่อติดตามแล้วก็กำหนดตำแหน่งของวัตถุนั้นๆโดยเทคโนโลยีนี้สามารเจาะจงได้เกี่ยวข้องถึงพิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด ความเร็วบนภาคพื้น

และก็ทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เราติดตามอยู่ได้ ซึ่งระบบนี้ได้ประยุกต์ใช้กับยานพาหนะเพื่อติดตามยานพาหนะโดยระบบเน็ตเวิร์คจะเชื่อมต่อผ่านระบบสัญญาณวิทยุหรือโทรศัพท์ไปยังระบบคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่แสดงตำแหน่งของรถยนต์หรือยานพาหนะเพื่อทราบดีว่ารถยนต์หรือยานพาหนะนั้นอยู่ที่ตำแหน่งใดโดยจีพีเอสจะมีระบบการวิเคราะห์รวมทั้งจะไปแสดงตำแหน่งให้สอดคล้องกับแผนที่โลก

เป็นเทคโนโลยีใช้ติดตามยานพาหนะ

โดยระบบ GPS จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ แนวทางการทำงานของยานพาหนะต่างๆให้กับธุรกิจของคุณได้ดีเยี่ยมเทคโนโลยีที่ปรับปรุงเยอะขึ้นเรื่อยๆนอกจากจะช่วยปรับให้ชีวิตของคนเราสะดวกเยอะขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยและช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆเช่นเทคโนโลยี GPS Tracking ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการเดินทางและก็การใช้แรงงานของรถ

โดยใช้ระบบกำหนดตำแหน่งพื้นที่บนพื้นผิวโลกที่ช่วยทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นการจัดการทำงานของรถยนต์ และก็ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถยนต์และผู้โดยสาร ที่สำคัญคือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ คือ tracker app  systems สำหรับในการจัดแจงระบบขนส่งแล้วก็ธุรกิจโลจิสติกส์อีกด้วย

เป็นระบบติดตามตำแหน่งด้วยดาวเทียม โดยจะมีการจัดตั้งตัว Tracker หรืออุปกรณ์ติดตามเอาไว้ที่ยานพาหนะ สินค้า หรือแม้กระทั้งบุคคลที่ต้องการจะติดตาม แล้วหลังจากนั้นจะใช้ระบบ GPS หรือ Global Positioning System ที่ใช้กรรมวิธีการคำนวณหาตำแหน่งบนพื้นโลกโดยอาศัยตำแหน่งของดาวเทียมสำหรับการอ้างอิงซึ่งมีความเที่ยงตรงอยู่ในระดับสูงที่ช่วยชี้พิกัดของยานพาหนะ บุคคลหรือผลิตภัณฑ์

ที่ต้องการติดตามได้โดยมีความคลาดเคลื่อนเพียงแค่ไม่เกิน 100 เมตร ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องใช้ไม้สอยรับสัญญาณ ก็เลยมีประโยชน์อย่างมากในการติดตามตำแหน่ง ช่วยด้านการค้นหา รวมทั้งใช้เพื่อการคิดแผนเพื่อกำหนดเส้นทางสำหรับเพื่อการเดินทางเพื่อช่วยทุ่นเวลา เชื้อเพลิง และก็ดูแลความปลอดภัยได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดระบบ GPS ของ

กำหนดตำแหน่งได้เช่นไรระบบ GPS เป็นระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก ที่ใช้ขั้นตอนการคำนวณความถี่ของสัญญาณนาฬิกาที่ ส่งมาจากดาวเทียมที่โคจรอยู่ตามตำแหน่งต่างๆของโลก ก็เลยทำให้สามารถเจาะจงตำแหน่งของความจำเป็นค้นหา และก็ยังสามารถคำนวณความเร็วและทิศทางต่างๆเพื่อนำมาใช้ประโยชน์สำหรับในการทำแผนที่และก็การนำทางอีกด้วยโดยดาวเทียมที่ปฏิบัติหน้าที่นำร่องเพื่อเจาะจงตำแหน่งที่รู้จักกันดีเป็น Navstar ซึ่งเป็นของอเมริกาและก็นอกนั้นก็ยังมีดาวเทียม GPS

ต่างๆอีกหลายดวงแต่จำนวนมากแล้วประกอบไปด้วยดาวเทียมจาก 3 ประเทศหลักเป็น อเมริกา ยุโรป และรัสเซีย ที่ส่งข้อมูลมายังส่วนควบคุมที่สถานีภาคพื้นดิน รวมทั้งเครื่องรับสัญญาณซึ่งปฏิบัติภารกิจสำหรับเพื่อการรับคลื่นและถอดรหัสจากดาวเทียมเพื่อประมวลผลข้อมูลก่อนประยุกต์ใช้งาน

ทำได้มากกว่าการส่งข้อมูลบอกตำแหน่งอุปกรณ์

GPS Tracker ในปัจจุบันสามารถเอามาปรับใช้งานเพิ่มเติมได้นานัปการ ถ้าหากนำเครื่องมือมาเชื่อมต่อกับ gps tracking คือ tracker app  systems อุปกรณ์ไฟฟ้าของรถยนต์ ก็สามารถบันทึกหรือเรียกดูข้อมูลต่างๆจาก Sensors อื่นๆได้ ดังเช่นว่า วัดอุณหภูมิ, วัดแรงกดดันกระแสไฟฟ้า, อ่านข้อมูลจากระบบอื่นๆภายในรถ ได้แก่ระดับน้ำมัน ข้อมูลเหล่านี้นอกเหนือจากที่จะมองได้แบบ Real Time แล้วนั้น ยังสามารถเก็บข้อมูลไว้ดูย้อนไปเพื่อนำไปใช้งานได้ต่อไป

กับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย Internet เพื่ออะไร?ในยุคที่อินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่เป็นตัวกลางสำหรับการติดต่อรวมทั้งรับส่งข้อมูล อินเตอร์เน็ตยังสามารถทำหน้าที่ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ  เพื่อรับส่งพิกัด ตำแหน่ง หรือข้อมูลต่างๆที่ บันทึกมาได้ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แล้วก็ส่งไปยังผู้ใช้งานโดยตรงหรือส่งผ่านไปยังผู้ให้บริการ  แล้วก็เก็บข้อมูลเข้า Server

เพื่อบันทึก พินิจพิจารณา แล้วก็แสดงข้อมูลต่างๆ ที่คุณสามารถเข้าไปมองได้ตลอดระยะเวลาองค์ประกอบของระบบ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการรับสัญญาณและประเมินผลจากดาวเทียมด้วยเทคโนโลยี  ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างมาก จากที่เพียงแค่ใช้สำหรับเพื่อการเจาะจงตำแหน่งหรือพิกัดได้อย่างเที่ยงตรงก็ยังมีความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการระบุตำแหน่งได้แบบ Real time หรือตำแหน่งตรงเวลาจริงในตอนนี้ โดยระบบ  นี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักเป็นเครื่องใช้ไม้สอย

หรือที่มักจะมองเห็นกันในต้นแบบกล่อง GPS ที่ใช้กันอยู่ทั่วๆไป ซึ่งจะมีการนำกล่องนี้ไปวางหรือไปติดตั้งไว้ที่ยานพาหนะหรือสินทรัพย์ที่อยากติดตามตำแหน่ง ซึ่งตัวกล่อง GPS นี้จะมีเสาสัญญาณที่จะปฏิบัติภารกิจส่งข้อมูลผ่านช่องสัญญาณ GPRS ไปยัง Server ที่ปฏิบัติหน้าที่รับข้อมูลระบบ Server ที่ทำหน้าที่สำหรับการรับข้อมูลที่ได้มาจากเครื่องมือ และก็ Software

ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้เพื่อการประมวลผล โดยจะมีการดำเนินการใน 2 ระบบคือ Server ที่จะจำต้องเปิดดำเนินงานตลอด 1 วันและต้องจัดวางไว้ภายในที่ที่มีความปลอดภัยสูงพร้อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงและก็มีความเสถียร ส่วนอีกระบบคือ Software ที่ปฏิบัติภารกิจสำหรับเพื่อการประมวลผลและก็จัดการข้อมูล

ซึ่งถ้าใช้ระบบ Software ที่ดีก็จะทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้อย่างเร็วแล้วก็มีความถูกต้องชัดเจนแม่นยำสูงด้วยการจัดการยานพาหนะด้วย  Systemการจัดการการดำเนินการกองยานพาหนะ ที่คุณจำต้องดูแลรถหลายคัน หรือปรารถนาติดตามให้คะแนน ก็สามารถทำได้อย่างถางด้วย ระบบติดตามที่ผู้ให้บริการต่างๆพัฒนาขึ้นมา การตำหนิดตามยานพาหนะแบบออนไลน์ผ่านการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต  จะแสดงผลที่ได้รับข้อมูลตำแหน่ง รวมไปถึง

ความเร็วของรถในช่วงเวลานั้น แล้วก็ระบบเซนเซอร์ด้านในรวมทั้งนอก ตัวรถยนต์ประโยชน์ซึ่งมาจากระบบ ปัจจุบันนี้ได้มีการนำ มาใช้ในการติดตามรถยนต์ส่วนตัวเพื่อเหตุผลในด้านของความปลอดภัย และช่วยในการวางแผนเส้นทาง นอกจากนั้นธุรกิจโลจิสติกส์แล้วก็ขนส่งต่างๆก็ได้มีการนำ มาใช้ประโยชน์เหมือนกัน ซึ่ง  ก็มีประโยชน์หลักสำหรับในการใช้งานดังนี้เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับในการติดตาม ยานพาหนะ เนื่องจากผู้ดูแลระบบสามารถติดตามตำแหน่งของยานพาหนะที่กำลังใช้งานอยู่ได้อย่างแม่นยำ เพื่อการจัดการจัดแจงการใช้แรงงานยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มความพอใจให้กับลูกค้าในธุรกิจรถรับส่งแล้วก็แท็กซี่

ด้วยเหตุว่าช่วยสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยสำหรับเพื่อการเดินทาง ทำให้รู้ได้ว่ามีรถรับส่งที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อได้เรียกใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วก็ค้ำประกันการเดินทางโดยสวัสดิภาพติดตามหลักการทำงานของรถในธุรกิจขนส่งแล้วก็โลจิสติกส์ เพื่อที่จะได้แน่ใจว่ารถแต่ละคันมีการเดินทางไปตามเส้นทางที่ระบุ

ไม่ออกนอกทาง gps tracking คือ tracker app systems และสามารถเดินทางได้โดยสวัสดิภาพไปถึงปลายทางได้ตรงเวลาที่กำหนดช่วยทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติงานของรถขนส่ง อาทิเช่นในช่วงเวลาเร่งด่วน ที่การเดินทางไม่สะดวก หรือรถขนส่งที่เดินทางไปยังพื้นที่ที่เส้นทางค่อนข้างจะสลับซับซ้อน ทำให้การเดินทางจำต้องชักช้าเสียเวลาและเปลืองน้ำมันมาก

การใช้ระบบ จะก่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการเส้นทางเพื่อรถขนส่ง เดินทางไปยังจุดหมายได้อย่างเร็วที่สุด ไม่เสียเวลากับการเดินทางไปกับพื้นที่ที่รถติดมาก หรือหลงทาง ช่วยประหยัดน้ำมัน ย่นเวลา และสร้างความพอใจให้กับลูกค้าได้มากใช้เพื่อการคิดแผนเส้นทาง ระบบ  ส่วนมากมีฟีพบร์ Geofencing ที่ช่วยสำรวจการเคลื่อนไหวของวัตถุ ภายในขอบเขตที่อยากได้ในช่วงเวลาที่กำหนดล่วงหน้า

จึงทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดเส้นทางในการขับรถของรถยนต์ ขนส่งหรือยานพาหนะไว้ล่วงหน้าได้ และเมื่อใดก็ตามที่รถวิ่งออกนอกทางหรือขอบเขตที่กำหนดจะมีการแจ้งเตือนไปยังรถหรือยานพาหนะคันนั้นทันทีระบบ  เป็นระบบที่ช่วยในการระบุตำแหน่งที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างสม่ำเสมอ กระทั่งสามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ก็เลยสามารถนำระบบนี้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย

ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยสำหรับในการเดินทางและก็ทำให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้นของธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งได้มากขึ้นจะช่วยทำให้คุณสามารถติดตามรถยนต์และก็ยานพาหนะได้แบบ Realtime หรือจะกำหนดเส้นทาง กำหนดแผนการเดินทาง ก็สามารถทำเป็นผ่านวัสดุอุปกรณ์ตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ง

รูปแบบการใช้งานจะแตกต่างออกไปสุดแท้แต่ผู้ให้บริการ โดยข้อมูลทั้งหมดทุกอย่างจะถูกบันทึกรวมทั้งจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ GPS นั้นๆคุณสามารถเข้าล็อคอินเพื่อเช็คประวัติการเดินทางย้อนหลัง เพื่อนำข้อมูลมาใช้เพื่อสำหรับการประเมินงบประมาณการใช้จ่ายน้ำมัน การประมาณผู้ขับรถ เช็คเส้นทางเดินรถก่อนหน้าที่ผ่านมา การแวะพัก การตำหนิดเครื่องยนต์กลไก ระดับน้ำมัน แล้วก็รายงานต้นแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆถัดไป

สนใจติดต่อแอดไลน์ @GeniusGTS

   บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด​

 

23 ถนนมาเจริญ แขวง หนองค้างพลู
เขต หนองแขม กทม. 10160​

 

เวลาทำการ จันทร์ – เสาร์
08:30 – 18:00

Email    :  sales.geniustracks@gmail.com

Call Office             : 02-111-7744

ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค  : 082-416-6442

ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา    : 086-386-8291
บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด​

23 ถนนมาเจริญ แขวง หนองค้างพลู เขต หนองแขม กทม. 10160​

เวลาทำการ จันทร์ – เสาร์ 08:30 – 18:00

Email    :  sales.geniustracks@gmail.com
Call Office             : 02-111-7744
ฝ่ายเชี่ยวชาญเทคนิค   : 082-416-6442
ฝ่ายดูแลแก้ไขปัญหา    : 086-386-8291