ตั้งค่า gps tracker โปรแกรมGPS Trackingที่มาพร้อมด้วยการติดตั้งGPS Tracker“
ตั้งค่า gps tracker

ตั้งค่า gps tracker

ตั้งค่า gps tracker การใช้งาน GPS TK102, TK103B, TK104เริ่มการใช้แรงงาน

ตั้งค่า gps tracker ตัวอย่างเช่น ใส่ SIM ของ AIS, DTAC หรือ TURE ค่ายไหนก็ได้ (เอาด้านที่เป็นแถบแม่เหล็กของซิมคว่ำลง รวมทั้งเอาด้านที่ไม่มีปลายตัดสอดเข้าไปก่อนนะครับ หลังจากนั้นใส่ BATTERY เครื่องจะเริ่มทำงาน โดยไม่ต้องกด on/off (ได้โปรดเปิดใช้บริการ sim card แล้วก็เพิ่มเงินใน sim ให้พอเพียงก่อนการใช้งาน มิฉะนั้นเครื่องจะไม่ทำงาน นอกจากในอยู่ในโหมดดักฟังอยู่แล้ว และอยากได้โทรศัพท์เข้าไปแอบฟังครับผม)ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการที่จำต้องจ่ายให้กับเครื่อง GPS TRACKER TK102 เป็นค่า Data แล้วก็ค่า sms(กรณีใช้โหมดSMS) ซึ่งคิดตามผู้ให้บริการ AIS DTAC TRUE ตามธรรมดาแล้วเติมค่าตอบแทนรายเดือนละ50 บาทจะสามารถใช้งานได้ราว 2 เดือน เวลาชาร์จให้ชาร์จผ่านแท่นชาร์จเริ่มต้นใช้งานวิธี เปิดปิดเครื่อง ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ on/off เครื่องจะติด auto เมื่อ ใส่กางต แล้วก็ปิดเองเมื่อถอดแบต เมื่อเครื่องรับสัญญาณได้ไฟจะกระพริบขอรับ ต่อจากนั้นสักพักจะดับไป รวมทั้งจะมีการติดขึ้นใหม่เมื่อมีการติดต่อเกิดขึ้นตั้งค่าเริ่มส่ง SMS โดยพิมพ์ begin123456 ส่งไปยังเครื่องติดตาม GPS Tracker รวมทั้งจะได้รับ SMS ตอบกลับจากเครื่องติดตามว่า begin ok! แปลว่าเครื่องติดตามพร้อมใช้งานแล้วครับผม (123456 เป็นรหัสผ่านที่ตั้งมาจากผู้สร้างท่านสามารถแปลงได้)แปลงรหัสควบคุมเครื่องติดตาม (ไม่ชี้แนะให้เปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วของใช้มิได้ ทางเราจะไม่ปรับแต่งให้นะครับ)ถ้าหาก เปลี่ยน ท่านจะต้องจำรหัสใหม่นี้ได้ตลอด มิฉะนั้นจำเป็นที่จะต้อง Restore โดยการ Up Load Software ใหม่เพื่อทำการ Reset รหัส (ทางเราจะไม่แก้ไขให้ครับผม)เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในลัษณะของการติดตาม(authorized number) ตั้งค่า gps tracker สามารถตั้งค่าได้ถึง 5 เลขลำดับโดย 1. ถ้ามีโทรศัพท์เลขลำดับอะไรก็ตามโทรฯ เข้าไปที่เครื่องติดตามโดยประมาณ 10 ครั้ง ลำดับที่นั้นจะถูกบันทึกไว้โดยอัตำหนิโนมัติ 2. ส่ง SMS ไปยังเครื่องติดตามดังต่อไปนี้ admin+password+space+cell phone number ได้แก่ admin123456 0812345678 ถ้าหากตั้งค่าได้สำเร็จจะมี SMS ตอบกลับ admin ok! สำหรับเบอร์อื่นๆให้ set โดยใช้เบอร์ที่เป็น admin เบอร์แรก 3. ถ้าหากอยากยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์ที่ตั้งค่าไว้นั้น ให้ส่ง SMS ไปยังเครืองติดตามดังนี้ noadmin+password+space+authorized number ดังเช่นว่า noadmin123456 0812345678 4. หากตั้ง authorized number ไว้ เบอร์อื่นจะโทรเข้าไปไม่ได้ครับผมการต่อว่าดตามจุดหมายแบบ Real Time

เมื่ออยู่ใน Mode ของเครื่องติดตามหรือ tracker เพียงแค่ท่านโทรศัพท์

ไปยังเครื่องติดตาม ตั้งค่า gps tracker ท่านจะได้ยินสัญญาณของเครื่องติดตามและเครืองติดตามจะตัดสายท่าน ต่อจากนั้นท่านจะได้รับ SMS ตอบกลับพร้อมด้วยพิกัดตำแหน่งแผนที่ ทางใจความ SMSให้ click เข้าไปที่ url ที่ส่งกลับมา ถ้าท่านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต่อ net ได้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ท่านจะพาท่านไปสู่ google map และสถานที่ๆเครื่องติดตามอยู่คือจุด A ขอรับ ถ้าหากท่านมิได้ใช้โทรศัพท์มือถือที่ต่อ net ได้ซึ่งแสดงว่าเครื่องรับสัญญาณมิได้ แล้วก็เอาไปเช็คอะไรไม่ได้ครับหรือบางทีอาจจะเป็นพิกัดเหมือนด้านบนที่รับสัญญาณได้ แต่ว่ามีคำว่า last อยู่เหนือสุด แปลว่าเครื่องยังรับสัญญาณมิได้รวมทั้ง พิกัดที่มองเห็นเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่จะเครื่องจะรับสัญญาณไม่ได้ครับผม โดยถ้าหากได้แก่การใช้งานครั้งแรก เปิดเข้าไปใน map บางครั้งอาจจะเป็นที่เมืองจีน ผู้สร้างเครื่องครับ แสดงว่ายังรับสัญญาณครั้งแรกมิได้ขอรับเมื่อ เครื่องรับสัญญาณได้แล้วเครื่องจะส่งพิกัดกลับมาให้เองขอรับ(เฉพาะเมื่อ เครื่องรับสัญญาณมิได้เท่าเท่านั้นครับผมที่เครื่องจะส่งกลับมาให้ ตั้งค่า gps tracker แม้รับสัญญาณได้แล้ว ครั้งถัดไปจะต้องโทรศัพท์เข้าไปเองครับ)การต่อว่าดตามพิกัด ตำแหน่งของเป้าหมายแบบอัตโนมัติการ Track สามารถตั้งเวลาการส่ง SMS กลับมาที่โทรศัพท์เราได้โดยใช้แบบดังนี้ “fix030s005n+password” (030s005 = ทุกๆ30 วินาทีให้ส่ง SMS มาติดกัน 5 ครั้ง) ส่ง SMS fix030s005n123456 เข้าไปที่เครื่องติดตาม เพื่อกำหนดให้เครื่องติดตาม ส่งพิกัด ตั้งค่า gps tracker ตำแหน่งของจุดหมาย มาให้ทุกๆ30 วินาที ถ้าหากอยากได้ยกเลิก ให้ส่ง SMS nofix123456 ไปที่เครื่องติดตามเพื่อทำการยกเลิก Function ดังที่กล่าวมาข้างต้นหากต้องการให้เครื่องส่งพิกัดกลับมาเรื่อยทุก… นาที แบบไม่ระบุจำนวนครั้ง ให้ส่ง SMS = fix030s***n123456 ไปขอรับ Note: s:second วินาที m:minute นาที h:hour ชั่วโมงตั้งค่าเครื่องติดตามให้เป็นเครื่องดักฟัง (ค่าเริ่มของเครื่องจะเป็นโหมดติดตาม)ใน Mode นี้ ท่านสามารถใช้เครื่องติดตาม GPS Tracker ให้เป็นเครื่องดักฟังโทรศัพท์ได้ (โดยส่ง SMS monitor123456 ไปที่เครื่องติดตาม แล้วรอสักครู่ เครื่องติดตามจะส่งข้อความ SMS กลับมาว่า monitor ok! ) ซึ่ง ท่านสามารถที่จะฟังเสียงการพูดคุยบริเวณที่เครื่องติดตามนี้ติดตั้งอยู่ได้ โดยโทรศัพท์ไปยังเครื่องติดตาม เครื่องจะ GPS Tracker รุ่น ID5 ระบบ GPS+ เป็นเครื่องมือติดตามรถ ที่ สามารถจัดตั้งได้กับรถยนต์ทุกหมวดหมู่ เพื่อติดตามรูปแบบการทำงานของรถยนต์ ตรวจตราตำแหน่งตอนนี้ พร้อมข้อมูลการเดินทางของรถย้อนหลังทั้งสิ้น และยังสามารถมองความประพฤติปฏิบัติการใช้รถยนต์ของผู้ขับได้อีกด้วย

GPS กรมการขนส่งทางบก บังคับใช้ ต้องติดไหมกรมการขนส่งทางบกได้

ออกกฎหมายบังคับให้ รถเมล์สาธารณะ รถลากลาก รวมทั้งรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป จัดตั้งเครื่องมือติดตามรถ (GPS) พร้อมเครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็กใบขับขี่ เพื่อควบคุมความปลอดภัยสำหรับเพื่อการขับขี่ โดยรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปี 2561 เป็นต้นไป และรถขึ้นทะเบียนใหม่ >>ข้อมูลอื่นๆ โปรแกรม GPS Tracking ที่มาพร้อมด้วยการติดตั้ง GPS Tracker“จบปัญหาลงโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง”ระบบของพวกเรา update แบบ real time มีการรับส่งข้อมูลทุกๆ1 นาที โดยสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกหนทุกแห่ง ผ่านอินเตอร์เน็ตโปรแกรมติดตามรถยนต์ หรือ GPS Tracking System เป็นตัวกึ่งกลาง แปลสัญญาณข้อมูลที่ได้รับจาก เครื่องไม้เครื่องมือ GPS Tracker ออกมาเป็น ข้อมูลการเดินทางของรถยนต์แต่ละคัน ให้ผู้ใช้งานระบบสามารถมองผ่านโปรแกรมได้ ดังเช่นว่า ตำแหน่งเดี๋ยวนี้ของรถ สถานะเครื่องจักร เส้นทางการวิ่งย้อนหลัง ความเร็วในการขับรถ ระดับน้ำมัน ฯลฯภายหลังลูกค้าจัดตั้ง GPS Tracker แล้ว สามารถดาวน์โหลด Application ทาง tablet หรือ smartphone หรือ เข้าผ่านทาง website ได้ทันทีทั้งยัง ยังสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้งานระบบผ่านโปรแกรม ผ่าน App หรืออีเมล์ ถึงสถานะการณ์ต่างๆของรถยนต์ได้อีกด้วย อย่างเช่น วิ่งความเร็วเกินกำหนด วิ่งออกนอกพื้นที่ เสา GPS ถูกตัด Monitor เป็นโหมดแอบฟังกำหนดให้แจ้งเตือนเมื่อเป้าหมายมีการเคลื่อนที่เมื่อ จุดหมายไม่มีการเคลื่อนไหวหรือหยุดอยู่กับที่ราว 3-10 นาที, ท่านสามารถกำหนดให้เครื่องติดตามแจ้งเตือนท่านเมื่อจุดหมายขยับเขยื้อน โดยส่ง SMS
move+password+space+0200 ไปยังเครื่องติดตามแล้วก็จะมี SMS
รับรองกลับ move ok! ตัวอย่าง move123456 0200 (0200 คือระยะทางเป็นเมตร = 200 เมตร, เมื่อเคลื่อนไหวเกิน 200 เมตรจะส่งข้อความกลับมาบอกพิกัด)หากท่านต้องการยกเลิกให้ส่ง SMS nomove+password ได้แก่ nomove123456กำหนดให้แจ้งเตือนเมื่อจุดหมายใช้ความเร็วสูงขึ้นยิ่งกว่ากำหนดส่ง SMS speed+password+space+080 (speed123456 080) ไปยังเครื่องติดตาม (สมมติว่าให้แจ้งเตือนเมื่อใช้ความเร็วสูงขึ้นมากยิ่งกว่า 80กม/ชม.) และก็เมื่อวัตถุประสงค์ใช้ติดอยู่มเร็วสูงยิ่งกว่า 80กม/ดู เครื่องติดตามกระจ่างให้แก่ท่านทราบพร้อมตำแหน่งพิกัดแผนที่ ถ้าหากอยากยกเลิกให้ส่ง SMS nospeed+password (nospeed123456)ตรวจดู IMEI ของเครื่องติดตามส่ง SMS imei+password (imei123456) ไปยังเครื่องติดตามรวมทั้งท่านจะได้รับลำดับที่ IMEI ตอบกลับกำหนดให้แจ้งเตือนเมื่อ Low Battเมื่อกางตใกล้หมดเครื่อง ท่านจะได้รับการแจ้งเตือน Low Batt พร้อมพิกัดตำแหน่งแผนที่การเช็คสถานะ GPS TRACKER TK102การกำหนดเวลาส่งข้อความ SMS time zone123456 7 เข้าไปที่เครื่องติดตาม แล้วรอคอยชั่วประเดี๋ยว เครื่องติดตามจะส่งข้อความ SMS กลับมาว่า time zone ok! (7 คือ time zone เมืองไทย ถ้าเกิดประเทศอื่นๆก็ใส่ไปตามจริง เป็นต้นว่าบางประเทศอาจจะเป็น -3 ก็ใส่ time zone123456 -3)หมายเหตุ: ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งค่าใหม่ หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่การตั้งค่า sleep mode เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ถ้าเกิดจะให้เครื่องตื่นกลับมาก็แค่โทรเข้าไปปกติเมื่อเข้า sleep mode แล้ว เครื่องจะอยู่ใน sleepmode ไปเรื่อยครับผมแต่ถ้าหากสงสัยว่ากางตหมดเร็ว อาจเกิดจาก sleepmode ถูกยกเลิกควรต้องตั้งค่า sleepmode ใหม่นะครับ การเปิดดับเครื่องใหม่ sleep mode อาจจะถูกยกเลิก ควรจะตั้งค่าใหม่ แม้กระนั้นปกติจะไม่ยกเลิกครับผมวิธี ดูว่าเครื่องอยู่ใน sleep mode ไหม: ให้ดูที่ไฟที่ตัวเครื่องว่ากระพริบหรือไม่ครับ โดยปกติหลังจากมีการติดต่อไปที่เครื่อง เมื่อผ่านไป 5 นาที ไฟที่ตัวเครื่องจะหยุดกระพริบนะครับ หมายความว่าไปสู่ sleepmode ถ้ายังกระพริบ หมายความว่ายังไม่เข้า sleepmode ขอรับถ้าเกิดเครื่องส่ง help me! ตามด้วยเลขพิกัดมาเรื่อยอยากที่จะให้เครื่องติดตามตัวหยุดส่ง คำว่า help me! ตามด้วยเลขพิกัดมา ให้ส่ง help me! กลับไปคำบัญชา SMS อื่นๆ begin+PASSWORD เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นให้กับเครื่องไม้เครื่องมือ (ค่าต่างๆที่เคยตั้งไว้ จะถูกลบทั้งผอง)แบบอย่าง begin123456 ( password คือ 123456 )และ GPS Tracker จะตอบกลับมาว่า begin OK! ถ้าหากตอบกลับมาว่า begin failed หมายถึง password ไม่ถูกpassword+PASSWORD NEW_PASSWORD แปลง Password[br]password ควรเป็น ตัวเลข 6 หลัก ส่วนเสริมท้ายประโยค 8 เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการ GTS​ ติด GPS รถยนต์ ประสบการณ์มากกว่า 8 ปี การันตีด้วยประกาศนียบัตรมากมาย ทีมวิศวกรชั้นนำระดับประเทศ พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบโลจิสติกส์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ Call Center 24 ชั่วโมง โทรกลับหาลูกค้าทุกสายหากคู่สายเต็ม ศูนย์บริการมืออาชีพมากกว่า 50 จังหวัด ให้ลูกค้ามั่นใจสามารถเข้าแก้ไขได้ทุกที่ ผ่านการรับรองกรมการขนส่ง ออกใบรับรองได้ภายใน 1 ชั่วโมง รับประกันอุปกรณ์ตลอดอายุการใช้งาน ภายใต้สัมปทาน 3G โปรแกรมใช้งานง่ายเพียง 2 คลิ๊ก ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว บริการหลังการขายดีเยี่ยม พูดคุยเป็นกันเองไม่ทอดทิ้งลูกค้า แอดไลน์ @GeniusGPS https://www.geniustracks.com/